Τηλεργασία και για επίλυση του κυκλοφοριακού

Πολλά και σημαντικά οφέλη από την τηλεργασία βλέπει η ΠΑΣΥΔΥ, η οποία με επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας ζητά να υπάρξει θεσμοθέτηση και νομοθετική ρύθμισή της και στη δημόσια υπηρεσία.

Το αίτημα της συντεχνίας έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών που γίνονται στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η ΠΑΣΥΔΥ, η οποία συμμετείχε ως παρατηρητής στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, καταγράφει στην επιστολή της προς τους δύο υπουργούς πως, δεδομένης της εξέλιξης αυτής, της προώθησης δηλαδή νομοθετικών ρυθμίσεων στον ιδιωτικό τομέα για το θέμα, τη θέση της πως «η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ρυθμιστεί νομοθετικά και στη δημόσια υπηρεσία, αφού τα οφέλη της εφαρμογής της, σε κανονικές αλλά και σε έκτακτες συνθήκες, είναι πολλά και σημαντικά».

Όπως υποστηρίζει ΠΑΣΥΔΥ, η θεσμοθέτηση της τηλεργασίας στο δημόσιο μπορεί να συνδράμει τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας αλλά ακόμα και αυτές για επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος!

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση με αφορμή την αποστολή της επιστολής προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, εκφράζει την άποψη ότι τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι πολλά και σημαντικά όχι μόνο κάτω από έκτακτες συνθήκες, όπως η υγειονομική κρίση που βιώνουμε τώρα, αλλά και υπό φυσιολογικές περιστάσεις και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η νομοθετική της ρύθμιση και στη δημόσια υπηρεσία. «Κατά τη διάρκεια των lockdowns άλλωστε, αποδείχθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με τη μέθοδο της τηλεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του έργου που παράγεται και οι οποιεσδήποτε δυσκολίες εντοπίστηκαν αρχικά, έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και επιλυθεί», συνεχίζει, υποστηρίζοντας περαιτέρω πως η υιοθέτηση της τηλεργασίας θα συντείνει πρώτιστα στον ευρύτερο στόχο που έχει τεθεί και από την επίσημη πλευρά για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.

Παράλληλα, συνεχίζει, η η εφαρμογή τέτοιων ευέλικτων μορφών απασχόλησης φέρουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ευρύτερα, αφού συμβάλλουν στο ισοζύγιο οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και «επιπλέον η μείωση της ανάγκης των μετακινήσεων από και προς τον εργασιακό χώρο μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ συγχρόνως θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση στο έντονο και δυσεπίλυτο ζήτημα του κυκλοφοριακού».

Στην επιστολή της, η ΠΑΣΥΔΥ η συντεχνία προχωρά και σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για το νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα θεσμοθετηθεί η τηλεργασία ζητώντας να καθοριστούν και να διασφαλιστούν βασικές αρχές για το θέμα όπως ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

Τι πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά, κατά την ΠΑΣΥΔΥ

Επιπρόσθετα, κατά την ΠΑΣΥΔΥ, στο νομικό πλαίσιο για την τηλεργασία θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και οι εξής πολύ σημαντικοί παράμετροι:

Χρονικά όρια τηλεργασίας.

Πεδίο εφαρμογής της τηλεργασίας.

Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας.

Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας.

Τόπος/Μέσα/Υποδομή/Εξοπλισμός/Κόστος παροχής τηλεργασίας.

Θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην παροχή τηλεργασίας.

Όπως αναφέρθηκε, προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας καταβάλλονται και στον ιδιωτικό τομέα και στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Στην τελευταία συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η υπουργός Εργασίας ζήτησε προς αυτήν την κατεύθυνση να έχει γραπτώς τις απόψεις των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ καθώς και τον εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για το θέμα, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

  Αδάμος Αδάμου  /Insider