Οι «έκτακτοι» έφεραν αύξηση απασχόλησης στην Κυβέρνηση

Αύξηση κατά 175 άτομα (0,3%) παρουσίασε η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, λόγω της αύξησης στο έκτακτο προσωπικό και ιδιαίτερα της αύξησης κατά 13,4% στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2021 έφτασε τα 52.321 άτομα, από 51.146 τον Αύγουστο του 2020.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται τον Αύγουστο του 2021 μείωση κατά 948 άτομα (-3,4%), από 27.516, σε 26.568 άτομα.

Στο έκτακτο προσωπικό, όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, παρατηρείται αύξηση κατά 1.225 άτομα (7,6%) φθάνοντας τις 17.276 σε σχέση με 16.051 άτομα τον Αύγουστο του 2020.

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 παρατηρείται αύξηση και στις τρεις κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,1%).

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρεις κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,8%).

Αντιθέτως, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρεις κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (13,4%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (4,4%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,2%).

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,3%).

Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,1%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (12,6%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%).