Τι να φοράμε στις επαγγελματικές βιντεοκλήσεις;

Αδιαμφισβήτητα οι τηλεδιασκέψεις έχουν εισβάλει στην εργασιακή καθημερινότητα των επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας. Η δυνατότητα της επικοινωνίας μεταξύ χρηστών σε διαφορετικές τοποθεσίες, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση ή να βρίσκονται σε κοινή τοποθεσία, αξιοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Οι συσκέψεις ρουτίνας, διαπραγματεύσεις, συνεντεύξεις και εργαστήρια είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που οι τηλεδιασκέψεις έγιναν πλέον αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής καθημερινότητας μας. Ακριβώς λόγω αυτής της μεγάλης ανάγκης, στο πρόσφατο παρελθόν κοινοποιήθηκαν πάμπολλες οδηγίες για τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης της συγκεκριμένης
τεχνολογίας. Ωστόσο, από το ερευνητικό υπόβαθρο και τη βιβλιογραφία, φαίνεται να απουσιάζουν στοιχεία που αφορούν τις αντιλήψεις των ατόμων κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων. Ποιο είναι το πιο κατάλληλο χρώμα ρούχων για έναν ομιλητή; Ποιο φόντο είναι πιο κατάλληλο υπό τις περιστάσεις; Νοιάζεται άραγε ο συνομιλητής μας για τον τύπο και το φόντο της ενδυμασίας μας;

Με αφορμή την αυξητική τάση στη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου επικοινωνίας και ενός σχετικού άρθρου της Quantified Communications στο Harvard Business Review, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πραγματοποίησε τον Οκτώβριο αντίστοιχη έρευνα μεταξύ των μελών του Δικτύου Επαγγελματιών στον Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRNetwork).
Το SLRNetwork αποτελεί μέρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε.με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» και στοχεύει στην ενημέρωση των μελών του για εξελίξεις που επηρεάζουν εργασιακά θέματα, την ανταλλαγή εφαρμοσμένων καλών πρακτικών, την παρουσίαση καλών πρακτικών από έμπειρους και εξειδικευμένους ομιλητές στον τομέα τους και την δικτύωση.

Στην έρευνα συμμετείχαν 170 μέλη του SLRNetwork, από τους οποίους οι 154 ανέφεραν ότι συμμετείχαν λόγω των νέων συνθηκών σε βιντεοκλήσεις ή διαδικτυακά σεμινάρια. Από το συγκεκριμένο δείγμα, η συντριπτική πλειοψηφία (83%) κατέγραψε θετική εντύπωση για την αξιοποίηση των τηλεδιασκέψεων ως παραγωγικό μέσο επικοινωνίας. Επίσης, το 15% ανέφερε
ότι θα αξιοποιεί τις βιντεοκλήσεις με την ίδια συχνότητα και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων ενώ το 59% σκοπεύει να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη χρήση των βιντεοκλήσεων στον μέλλον.

Με στόχο την καταγραφή των απόψεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων κατά τις βιντεοκλήσεις, αξιοποιήθηκαν γενικές και επικεντρωμένες ερωτήσεις, με τη βοήθεια φωτογραφικού υλικού για τον καθορισμό των απαντήσεων. Στις γενικές ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι κατά την πλειοψηφική άποψη τους δεν έχουν προτίμηση ως προς τα χρώματα της ενδυμασίας του ομιλητή. Ωστόσο, στις επικεντρωμένες ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες πλειοψηφικά καθόρισαν ότι ο ομιλητής φαίνεται πιο:

  • Αυθεντικός όταν φοράει ουδέτερα χρώματα
  • Καινοτόμος όταν φοράει έντονα χρώματα
  • Επαγγελματίας όταν φοράει ουδέτερα χρώματα
  • Έμπιστος όταν φοράει ουδέτερα χρώματα

Αντίστοιχα, όταν ερωτήθηκαν και για την προτίμηση τους για το φόντο πίσω από τον ομιλητή, η πλειοψηφία ανέφερε ότι έχει όντως συγκεκριμένη προτίμηση. Οι απαντήσεις κατέγραψαν το πιο κάτω αποτέλεσμα:

  • Αυθεντικός όταν χρησιμοποιεί ως φόντο το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται
  • Καινοτόμος όταν χρησιμοποιεί εικονικό φόντο (virtual background)
  • Επαγγελματίας όταν χρησιμοποι εί ως φόντο έναν τοίχο με επαγγελματικό περιεχόμενο (λογότυπο) ή τοίχο με συμπαγές χρώμα
  • Έμπιστος όταν χρησιμοποιεί ως φόντο το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν συγκεκριμένη προτίμηση για τον τύπο ενδυμασίας των συνομιλητών τους, ωστόσο ομοιόμορφα καθόρισαν σε 4 διαφορετικές ερωτήσεις ότι ο ομιλητής φαίνεται πιο αυθεντικός, καινοτόμος, επαγγελματίας και έμπιστος σε ημιεπίσημη επαγγελματική ενδυμασία (business casual).
Από τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι διακριτό ότι η κρισιμότητα της «πρώτης εντύπωσης» ισχύει και στις τηλεδιασκέψεις, τουλάχιστον στον συγκεκριμένο τομέα, με τη διαφορά του ότι πέραν της προσωπικής εμφάνισης, μηνύματα προς τους συνομιλητές εκπέμπονται και από τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά τα αποτελέσματα, αναμένεται ότι σύντομα θα συνδυαστούν με έρευνες των κοινωνικών επιστημών οι οποίες θα εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στις πληροφορίες που συλλέγει τράπεζα του υποσυνείδητου ενός ατόμου κατά τις βιντεοκλήσεις και πως αυτές μεταφράζονται σε σκέψεις, εντυπώσεις, αισθήματα και ενέργειες.

Το πολύμορφο αντικείμενο του επαγγελματία στον τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συνδυάζει διάφορες πτυχές των κοινωνικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Ως αντικείμενο ήταν και παραμένει περίπλοκο, με ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγικότητα της χώρας μας. Τώρα που η αλλαγή είναι πλέον επιτακτική ανάγκη και όχι επιλογή, ο ρόλος αυτός είναι ακόμη πιο κρίσιμος. Κι ενώ στον ορίζοντα σκιαγράφονται νέες προκλήσεις, όπως ο αυξημένος κίνδυνος επαγγελματικών ασθενειών, η επιτακτική ανάγκη για επανεκπαίδευση, η ένταξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και πολλά άλλα, συνοδοιπόρος στο έργο του επαγγελματία στον τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα συνεχίσει να είναι η ΟΕΒ, στηρίζοντάς τους ένθερμα, με δράσεις αυτοβελτίωσης -όπως αυτή η έρευνα- ενημέρωσης και καθοδήγησης, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση και τη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του SLRNetwork και τα παραδοτέα του συγχρηματοδοτούμενου έργου που διαχειρίζεται η ΟΕΒ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.slr.com.cy
Της Μαρίας Στυλιανού Θεοδώρου
Προϊστάμενη Υπηρεσίας Μελετών &
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΕΒ