€16,5 εκατ. κατά της ανεργίας στους νέους το 2021

Σχέδια ύψους €16,5 εκατ. για την αντιμετώπιση της ανεργίας θα εφαρμοστούν το 2021. Τα σχέδια θα υλοποιηθούν με κυβερνητικά κονδύλια αλλά και με πιστώσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα οποία θα συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων στους νέους, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα σχέδια περιλαμβάνονταν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 που καταψήφισε στις 17 του μήνα η πλειοψηφία της Βουλής. Τα συγκεκριμένα σχέδια αναμένεται να περιληφθούν στο αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού που θα καταθέσει το υπουργείο στο Κοινοβούλιο εντός Ιανουαρίου.

Τα σχέδια για αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους εμπίπτουν στα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια από κοινοτικούς πόρους, των οποίων οι πιστώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι των διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και κατανέμονται στα διάφορα τμήματα ανάλογα με την πρόοδο των έργων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που στάλθηκαν στη Βουλή, ποσό €3,5 εκατ. θα προέλθει από το Υπουργείο Εργασίας για υλοποίηση του σχεδίου παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους Νομικής μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης. Επίσης, αφορούν σχέδια για την τοποθέτηση νέων πτυχιούχων αρχιτεκτονικής και πολιτικών μηχανικών για την πραγματοποίηση της απαιτούμενης πρακτικής εξάσκησης.

Κονδύλια €2 εκατ. περιλήφθηκαν στο Τμήμα Εργασίας για την εφαρμογή σχεδίου παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Επιπρόσθετα, έχουν εξασφαλιστεί κεφάλαια μέσα από το πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στήριξη της απασχόλησης, μέσω του οποίου θα επωφεληθούν οι άνεργοι νέοι. Το 2021 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα υλοποιήσει ειδικά σχέδια κατάρτισης για άνεργους νέους, συνολικού ύψους €11 εκατ. Το Υπουργείο Οικονομικών, στα στοιχεία που προώθησε στη Βουλή, επικαλείται τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία ο μέσος όρος της εποχικά προσαρμοσμένης ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ετών, τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2020, ήταν 17,6%, σε σχέση με 16,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.