Τέλειωσε η εργασία για… την τηλεργασία

Αδάμος Αδάμου/Insider
Ενώπιον της υπουργού Εργασίας αναμένεται να τεθεί το προσχέδιο νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε για την τηλεργασία, προκειμένου ακολούθως να προωθηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (EΣΣ).
Αυτό αποφάσισε χθες η Τεχνική Επιτροπή που ορίστηκε για το θέμα από το ΕΣΣ, η οποία ολοκλήρωσε στην ουσία την εργασία για την οποία συστάθηκε. Στη χθεσινή συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής, οι κοινωνικοί εταίροι συζήτησαν το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε, καταγράφοντας τις τελευταίες παρατηρήσεις τους, αφού υπήρξε κατ’ άρθρο εξέτασή του. Αν και το προσχέδιο ετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές απόψεις όλων των κοινωνικών εταίρων – συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων – δεν έλειψε από τη χθεσινή συζήτηση η ανάγκη διευκρινίσεων αλλά και παρατηρήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στη συζήτηση υπήρξαν παρατηρήσεις για ζητήματα που αφορούν τους κανόνες και τους νόμους για την Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο της τηλεργασίας, για διασφάλιση του ρόλου των συντεχνιών γενικότερα στην όλη διαδικασία, για το δικαίωμα της αποσύνδεσης αλλά και των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων από εργαζομένους για τηλεργασία για λόγους υγείας. Οι παρατηρήσεις καταγράφηκαν και, όπως αποφασίστηκε, το νομοσχέδιο θα προωθηθεί στην υπουργό Εργασίας και ακολούθως στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με στόχο να καταγραφούν οι τελικές θέσεις των κοινωνικών εταίρων πριν το νομοθέτημα πάρει το δρόμο για το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή.
Όπως γράψαμε ξανά, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε τιτλοφορείται «ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2022» και μεταξύ άλλων διασφαλίζει πως η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών ή επιβάλλεται για λόγους υγείας- μετά από σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας. Διασφαλίζει δε, πως για λόγους υγείας μπορεί και ο εργοδοτούμενος να ζητήσει τηλεργασία και προβλέπονται διαδικασίες σε περίπτωση άρνησης του εργοδότη προς αυτήν την κατεύθυνση.