Σε ξενοδοχεία και εστιατόρια οι περισσότεροι εργαζόμενοι

Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια απασχολούν 68.773 εργαζόμενους στην Κύπρο, γεγονός που κατατάσσει τον συγκεκριμένο κλάδο στους μεγαλύτερους εργοδότες. Σερβιτόροι, υπάλληλοι υποδοχής, μάγειρες και διάφορες άλλες ειδικότητες παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση ιδιαίτερα τώρα ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Με βάση τα στοιχεία των ενεργών εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Κύπριοι που απασχολήθηκαν στα ξενοδοχεία και εστιατόρια το 2018 ήταν 46,5% (32.005), οι κοινοτικοί εργαζόμενοι 44,1% (30.311), αυτοί που προέρχονται από τρίτες χώρες 9,1% (6.286). Πιο αναλυτικά οι εργαζόμενοι Κύπριοι στη Λευκωσία ήταν 7.574, στη Λεμεσό 7.602, στη Λάρνακα 4.765, στην επαρχία Αμμοχώστου 7.326 και στην Πάφο 4.738. Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ήταν 1.897 στη Λευκωσία, 1.496 στη Λεμεσό, 1.017 στη Λάρνακα, 747 στην επαρχία Αμμοχώστου και 1.129 στην Πάφο. Οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που δούλεψαν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία ήταν 5.739 στη Λευκωσία, 5.020 στη Λεμεσό, 3.491 στη Λάρνακα, 7.835 στην επαρχία Αμμοχώστου και 8.226 στην Πάφο.

Στην τουριστική βιομηχανία το 2012 υπήρξε αύξηση των μισθωτών Κυπρίων κατά 9% ενώ από τρίτες χώρες υπήρξε μείωση 38,5%. Στους κοινοτικούς μισθωτούς η άνοδος ήταν 6,8%. Το 2013 σημειώθηκε αύξηση 10,5% στους μισθωτούς Κυπρίους, μείωση 11,9% και 9,9% αντίστοιχα στους αλλοδαπούς και κοινοτικούς εργαζόμενους. Το 2014 σημειώθηκε άνοδος 9,7% για τους Κυπρίους, μείωση 6,8% για εργαζόμενους από τρίτες χώρες και αύξηση 1,1% για κοινοτικούς. Το 2015 η αύξηση μισθωτών Κυπρίων ήταν 3,9%, το 2016 στο 7,1%. Οι αλλοδαποί αυξήθηκαν 23,1% και οι κοινοτικοί 10,2%. Το 2017 η αύξηση για τους Κύπριους ήταν 6,2% για τους αλλοδαπούς και κοινοτικούς 27% και 11,1% αντίστοιχα. Το 2018 η άνοδος ήταν 1,2% για τους Ελληνοκύπριους, 26,7% για τους Τουρκοκύπριους, 23,9% για τρίτες χώρες και 10,9% για κοινοτικούς.

Για θέσεις εργασίας στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα πατήστε εδώ.