Οι μισοί εργαζόμενοι με μισθό κάτω από €1.500

Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Κύπρο λαμβάνει μισθό κάτω των €1.000 και οι μισοί εργαζόμενοι έχουν απολαβές μέχρι €1.500. Η επεξεργασία των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας από το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δείχνει ότι από το 2010 υπάρχει μικρή μετατόπιση εργαζομένων από τις πιο χαμηλές μισθολογικές κλίμακες στις πιο υψηλές. Για παράδειγμα, το 2018, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι εργαζόμενοι με μισθό μέχρι €1.000 ήταν το 24,6% του συνόλου ενώ το 2010 ήταν το 25,5%.

Το 2014, ένα χρόνο μετά που η Κύπρος διένυε το πρόγραμμα μνημονιακής προσαρμογής, το σύνολο των εργαζομένων με ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές μέχρι €1.000 ήταν 27,2%. Η κατηγορία με τις πιο χαμηλές ομάδες απολαβών είναι και η πιο ευάλωτη που είναι πιο πιθανόν να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Ένα από τα αξιοσημείωτα της ανάλυσης των στοιχείων είναι ότι έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι εργαζόμενοι με μηνιαίες μεικτές απολαβές από €1.000 έως €1.250. Συγκεκριμένα το 2010 σ’ αυτή την κλίμακα βρισκόταν το 14,6% του συνόλου των εργαζομένων. Το 2013, περίοδο της κρίσης, το ποσοστό ήταν 14%. Από το 2014 και μετά, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι είχαν ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές από €1.000 έως 1.250.

Σταδιακά το ποσοστό μέχρι το 2018 έφθασε το 16,8% του συνόλου των εργαζομένων. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το 2018 οι μισθοί άρχισαν να αυξάνονται λόγω της επαναφοράς μέρους των μισθών και ωφελημάτων που αποκόπηκαν εξαιτίας της μνημονιακής προσαρμογής των εργαζομένων. Πιο σταθερή είναι η κατάσταση στην ομάδα εργαζομένων με ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές από €1.250 έως €1.500. Δεν υπάρχει σημαντική μετατόπιση εργαζομένων από το 2010, παραμένοντας στο 11,3%. Διαφοροποίηση έστω και μικρή προς τα πάνω καταγράφεται για τους αμειβόμενους με ακαθάριστο μισθό από €1.500 έως €1.750. Το ποσοστό των εργαζομένων σ’ αυτή την κλίμακα ήταν 9,5%, ενώ το 2015 ήταν στο 8,9%. Σημαντικό είναι ότι το 16,1% των εργαζομένων έχει ακαθάριστο μισθό από €1.750 ως €2.500. Φυσικά το ποσοστό είναι πιο κάτω από το 2010 όταν στη συγκεκριμένη μισθολογική ομάδα ήταν το 17,2% των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά, το 2018 το 6,2% των εργαζομένων είχε ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές από €1.750 έως €2.000, το 5,7% των υπαλλήλων είχε μεικτές αμοιβές από €2.000 έως €2.250 και το 4,2% από €2.250 ώς €2.500.

Οι εργαζόμενοι με υψηλότερες αμοιβές παραμένουν σταθερά στα ποσοστά τους. Το 2018 οι αμειβόμενοι με μεικτές μηνιαίες αποδοχές από €2.500 έως €2.750 ήταν το 3,9% του συνόλου, από €2.750 έως €3.000 το 2,6%, από €3.000 έως €3.250 το 2,5% και από €3.250 έως €3.500 το 1,9%. Υπάρχουν και οι πιο προνομιούχοι εργαζόμενοι των οποίων τα ποσοστά από το 2010 παραμένουν σταθερά. Το 5,2% των εργαζομένων έχει ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές από €3.500 έως €4.500. Το 3% των υπαλλήλων έχει μεικτό μηνιαίο μισθό από €4.500 έως €6.000. Με πάνω από €6.000 αμείβεται το 2,5% των εργαζομένων του συνόλου.
Της Θεανώς Θειοπούλου