Νομοσχέδιο για να έχουν εισόδημα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

INSIDER/Αδάμος Αδάμου  

Με νομοθετική ρύθμιση θα επιλυθεί τελικά το πρόβλημα που προκύπτει με την παροχή του ανεργιακού επιδόματος στους εργαζομένους των επιχειρήσεων, κυρίως των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των οποίων οι μονάδες συμμετέχουν στο σχέδιο χειμερινών αναστολών.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων, με βάση την κείμενη νομοθεσία, δεν θα μπορούσε να πάρει «ανεκτό» ανεργιακό επίδομα, αφού η τουριστική βιομηχανία υπολειτουργούσε λόγω της πανδημίας το 2020 και επειδή το σύνολο σχεδόν των επιδομάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπολογίζονται με βάση τις εισφορές του προηγούμενου χρόνου.

Για αντιμετώπιση του ζητήματος, η κυβέρνηση, μετά και από κοινωνικό διάλογο, κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο, που παρέχει στην υπουργό Εργασίας έκτακτες εξουσίες, προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει και να δημοσιοποιεί αποφάσεις για τροποποίηση του Σχεδίου Χειμερινών Αναστολών, που ισχύει βάσει συμφωνίας στην τουριστική βιομηχανία, αλλά και για  τροποποίηση του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Σχεδίου Χειμερινών Αναστολών.

Με τις αποφάσεις αυτές, εφόσον η Βουλή ανάψει το πράσινο φως στο σχετικό νομοσχέδιο, αναμένεται μεταξύ άλλων να καθοριστεί πως το ανεργιακό επίδομα δεν θα υπολογίζεται στη βάση των εισοδημάτων που είχαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασιών το 2020, αλλά, κατ’ εξαίρεση, στη βάση των εισοδημάτων που είχαν το 2019, εάν αυτά ήταν μεγαλύτερα. Βάσει του νομοσχεδίου, οι προσωρινές εξουσίες της υπουργού Εργασίας αρχίζουν στις 31 Οκτωβρίου του 2021 και λήγουν στις 31 Μαρτίου του 2022, όσο δηλαδή θα διαρκεί και το Σχέδιο Αναστολής Εργασιών.

Στην αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αναφέρεται πως σκοπός του είναι η εφαρμογή έκτακτων μέτρων και πολιτικών αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης που επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία κατά τη χειμερινή περίοδο 2021-2022, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19. Το νομοθέτημα προβλέπει μεταξύ άλλων πως «ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου οικείου νόμου που προσδίδει αρμοδιότητες στο υπουργείο ή και στην υπουργό, η υπουργός δύναται, με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί το Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών, που έχει θεσπιστεί, με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων, για τη προσωρινή αναστολή των εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, καθορίζοντας σε κάθε περίπτωση, τους δικαιούχους, το ύψος της παροχής, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις, που αφορούν στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών».