Μισθοί στην Κύπρο και πόσο πληρώνεται η εμπειρία

Θεανώ Θειοπούλου/Insider  

Ψάχνουν προσωπικό να εργοδοτήσουν οι κυπριακές επιχειρήσεις αλλά δεν βρίσκουν εύκολα, υποστηρίζουν οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, με αφορμή πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις κενές θέσεις εργασίας. Το θέμα δεν είναι μόνο πού υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας αλλά και τι μισθούς προσφέρει μια οικονομία. Σύμφωνα με έρευνα σε ευρωπαϊκές ιστοσελίδες, οι οποίες παραθέτουν στοιχεία για όλες τις χώρες, δίνεται μια γεύση για τις αμοιβές που παραχωρούνται και οι οποίες βέβαια εξαρτώνται και από την εμπειρία-κατάρτιση. 

Η έρευνα στην ιστοσελίδα Eures, την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα, δείχνει ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση στην Κύπρο και ανοίγει το δρόμο για όσους ενδιαφέρονται από το εξωτερικό να αναζητήσουν εδώ εργασία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παραθέτει η Eures και αφορούν τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 (πριν την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων κορωνοϊού), ο αριθμός των Ευρωπαίων νεοεισερχομένων για εργασία στην Κύπρο ανέρχεται σε 318 άτομα και αποτελεί το 19% του συνόλου των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας στην Κύπρο. Από το σύνολο των Ευρωπαίων νεοεισερχομένων, το 55% προέρχεται από την Ελλάδα, το 8% από τη Ρουμανία, 11% από τη Βουλγαρία και ακόμα ένα 16% από τη Μεγάλη Βρετανία. Από το σύνολο των Ευρωπαίων νεοεισερχομένων, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι επιθυμούν να εργαστούν ως απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, στον τουρισμό, πωλητές ή και ως ανειδίκευτοι εργάτες.

Προοπτικές απασχόλησης

Οι προβλέψεις που δίνονται αναφορικά με τις καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλματα κατώτερου επίπεδου μόρφωσης είναι: αποθηκάριοι / μεταφορείς / βοηθοί παραγωγής, ειδικευμένοι εργάτες οικοδομής, σερβιτόροι, μάγειρες, βοηθοί κουζίνας, πάροχοι υπηρεσιών στην τουριστική βιομηχανία, βρεφοκόμοι /φροντιστές σε ιδρύματα/ βοηθοί ιατρείου, νοσοκομειακό και άλλο ιατρικό προσωπικό, γραμματειακό προσωπικό, οικιακές βοηθοί, πωλητές, ταμίες, οδηγοί.

Οι προβλέψεις αναφορικά με τις καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου μόρφωσης είναι: σύμβουλοι τεχνικών υπηρεσιών, προγραμματιστές, ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικοί τηλεπικοινωνιών / κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οικονομικά/ στελέχη διεύθυνσης επιχειρήσεων/marketing, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, χρηματοπιστωτικά επαγγέλματα /λογιστές.

Μισθοί για οικονομικά επαγγέλματα

Στην έρευνα που έγινε σε διάφορες ιστοσελίδες από τον «Φ», εντοπίζονται μισθοί που προσφέρονται στην Κύπρο για σχεδόν όλα τα επαγγέλματα, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτοί οι μισθοί ισχύουν στην πραγματική αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας.

Στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την λογιστική και τα οικονομικά οι μέσοι μισθοί είναι:

Λογιστής: Μέσος μισθός  €2.000 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό: προχωρημένη εμπειρία + 51%, μεσαία – 13%, μερική – 32%.

Ελεγκτής: Μέσος μισθός €2.850  και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό: προχωρημένη εμπειρία + 21%, μεσαία + 11%, μερική – 3%.

Οικονομολόγος: Μέσος μισθός €2.000 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: προχωρημένη εμπειρία + 32%, μεσαία + 14%, μερική – 12%.

Οικονομικός αναλυτής: Μέσος μισθός €3.100 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας είναι προχωρημένη εμπειρία: + 50%, μεσαία + 15%, μερική – 31%.

Αναλυτής κινδύνων: Μέσος μισθός €2.600 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: προχωρημένη εμπειρία + 22%, μεσαία + 10%, μερική – 9%.

Φορολογικός σύμβουλος: Ο μέσος μισθός είναι €2.950 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας: προχωρημένη εμπειρία: + 51%, μεσαία + 20%, μερική – 19%.

Γραμματέας: Ο μέσος μισθός είναι €1.200 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας: προχωρημένη εμπειρία: + 15%, μεσαία  + 6%, μερική – 10%.

Μηχανικός

Μηχανικός αυτοκινήτων Audi: Ο μέσος μισθός είναι €1.800 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό : προχωρημένη εμπειρία + 17%, μεσαία  + 9%, μερική – 11%.

Μηχανικός αυτοκινήτων Toyota: Ο μέσος μισθός είναι €1.800 και αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: προχωρημένη εμπειρία + 21%, μεσαία + 12%, μερική – 14%.

Μηχανικός αυτοκινήτων BMW Κύπρος: Ο μισθός για τη δουλειά είναι €1.900 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: προχωρημένη εμπειρία: + 25%, μεσαία + 8%, μερική – 10%.

Μηχανικός Αυτοκινήτων Mercedes-Benz: Ο μισθός για τη δουλειά είναι €2.000 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: προχωρημένη εμπειρία + 16%, μεσαία + 9% και μερική – 7%.

Μηχανικός Αυτοκινήτων Opel Κύπρος: Ο μισθός για τη δουλειά είναι €1.700 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: προχωρημένη εμπειρία + 17%, μεσαία + 11%, μερική – 10%.

Μηχανικός αυτοκινήτων Ford: Ο μέσος μισθός είναι €1.870 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: προχωρημένη εμπειρία: + 18%, μεσαία + 11%, μερική – 9%.

Μηχανικός φορτηγών: Ο μέσος μισθός είναι €1.870 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι προχωρημένη εμπειρία: + 19%, μεσαία: + 2%, μερική – 31%.

Κατασκευαστικά

Οικοδόμος: Μέσος μισθός €1.300 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι προχωρημένη εμπειρία: + 9%, μεσαία + 3%, μερική – 20%.

Χειριστής γερανού: Μέσος μισθός €2.000 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι προχωρημένη εμπειρία: + 17%, μεσαία + 8% και μερική – 15%

Αρχιτέκτονας: Μέσος μισθός €2.375 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό: έμπειρος + 39%, μέση καριέρα  + 18%, αρχικό στάδιο -12%.

Μηχανικός: Μέσος μισθός €2.730 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 72%, μέση καριέρα  + 18%, αρχικό στάδιο -31%.

Πολιτικός μηχανικός: Μέσος μισθός €2.560 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος (15+ έτη εμπειρίας)  + 51%, μεσαία σταδιοδρομία (5-15 έτη εμπειρίας)  + 23%, αρχικό στάδιο (1-5 έτη εμπειρίας)  – 14%.

Συγκολλητής: Ο μέσος μισθός είναι €1.850 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 24%, μέση καριέρα + 13%, αρχικό επίπεδο 16%.

Εγκαταστάτης θέρμανσης: Ο μέσος μισθός για τη δουλειά είναι €1.190 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος: + 14%, μέση καριέρα + 5%, αρχικό επίπεδο – 11%.

Δημιουργικός σχεδιασμός

Τατουάζ: Ο μέσος μισθός είναι €1.060 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 45%, μέση καριέρα  + 21%, αρχικό επίπεδο – 10%.

Γραφίστας: Ο μέσος μισθός είναι €1.650 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 28%, μέση καριέρα+ 13%, αρχικό επίπεδο -12%.

Εξυπηρέτηση πελατών

Τηλεφωνικό κέντρο: Ο μέσος μισθός είναι €1.130 και ο   αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος + 13%, μέση καριέρα  + 7%, αρχικό επίπεδο -10%.

Βοηθός σταθμού καυσίμων: Μέσος μισθός €900 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 12%, ενδιάμεση καριέρα + 9%, αρχικό επίπεδο -11%.

Ρεσέψιονιστ: Μέσος μισθός €1.070  και ο  αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 8% και αρχικό επίπεδο -19%.

Eστίαση

Μάγειρας: Ο μέσος μισθός είναι €1.120 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος  + 57%, μέση καριέρα + 26%, αρχικό στάδιο -24%.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Μέσος μισθός €1.050 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 13%, μέση καριέρα  + 5%, αρχικό στάδιο -10%.

Υπάλληλος εστιατορίου: Μέσος μισθός €1.290 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος  + 13%, μέση καριέρα  + 8%, αρχικό στάδιο -14%.

Σερβιτόρος εστιατορίου: Μέσος μισθός €950 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 8%, μέση καριέρα  + 4%, αρχικό στάδιο -10%.

Τεχνικοί

Τεχνικός κλιματισμού: Ο μέσος μισθός είναι €1.100 και αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος + 9%, μέση καριέρα  + 5%, αρχικό επίπεδο -16%.

Τηλεοπτικός τεχνικός: Ο μέσος μισθός είναι €1.060 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος: + 17%, μέση καριέρα  + 8%, αρχικό στάδιο -14%.

Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας: Ο μέσος μισθός είναι €1.264 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 16%, μέση καριέρα  + 8%, αρχικό επίπεδο -21%.

Μηχανικός ανελκυστήρων: Μέσος μισθός €1.290 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος  + 11%, μέση καριέρα  + 5%, αρχικό επίπεδο -6%.

Προσφερόμενοι μισθοί για διάφορα άλλα επαγγέλματα

Υπάλληλος αποθήκης: Ο μέσος μισθός είναι €1.246 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος  + 19%, μέση καριέρα  + 8%, αρχικό στάδιο -27%.

Εργαζόμενος παραγωγής: Ο μέσος μισθός είναι €1.120 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος (18+ έτη εμπειρίας)  + 14%, μεσαία καριέρα (8-18 έτη εμπειρίας)  + 8%, αρχικό στάδιο (1-4 έτη εμπειρίας) – 13%.

Δουλειά σε κρεοπωλείο: Ο μέσος μισθός είναι €1.200 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος + 18%, μέση καριέρα + 9%, αρχικό επίπεδο -13%.

Δουλειά σε αρτοποιείο : Ο μέσος μισθός είναι €1.000 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι:  έμπειρος + 18%, μέση καριέρα + 9%, αρχικό επίπεδο – 12%.

Υπάλληλος καταστήματος: Ο μέσος μισθός είναι €990 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι έμπειρος  + 13%, μέση καριέρα  + 8%, αρχικό επίπεδο -14%.

Υπάλληλος σούπερ μάρκετ: Ο μέσος μισθός είναι €880 και ο αντίκτυπος της εργασιακής εμπειρίας στον μισθό είναι: έμπειρος  + 11%, μέση καριέρα + 3%, αρχικό επίπεδο -18%.