Ευαίσθητοι στη φτώχεια και στην κλιματική αλλαγή οι Κύπριοι

Θεανώ Θειοπούλου/Insider

Κόσμο χωρίς φτώχεια θέλουν οι Κύπριοι και πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου.

Η χθεσινή ανακοίνωση της τελευταίας έρευνας του ευρωβαρόμετρου (21 Φεβρουαρίου -21 Μαρτίου 2022) δείχνει ευρεία υποστήριξη στη συνεργασία με χώρες από όλο τον πλανήτη. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν έχει μειώσει την υποστήριξη των πολιτών στο έργο της ΕΕ στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης. Οι ερωτηθέντες στην Κύπρο έχουν γίνει πιο θετικοί σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια και καταγράφεται ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες στην Κύπρο (98%) πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ και υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 89%.

Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020 (+2 ποσοστιαίες μονάδες). Το 97% των Κυπρίων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δηλώνει ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις χώρες εταίρους θα πρέπει να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (80%) και σημειώνει αύξηση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020. Η μεγάλη πλειοψηφία (78%) σκέφτεται ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας σε χώρες εταίρους θα πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες των εθνικών κυβερνήσεων, μια αύξηση κατά οκτώ μονάδες από το 2020 και είναι ιδιαίτερα υψηλότερη από τον μέσο όρο, 67%, της ΕΕ.

Πιο… πράσινοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Πέρα από την ευαισθησία στη φτώχεια, οι Κύπριοι εμφανίζονται ευαίσθητοι και στην κλιματική αλλαγή. Σχεδόν όλοι (98%) οι ερωτηθέντες στην Κύπρο πιστεύουν ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από οποιοδήποτε κράτος μέλος και αντιπροσωπεύει αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων από το 2020. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες στην Κύπρο (49%) πιστεύουν ότι η ΕΕ είναι επί του παρόντος επιτυχημένη στην προώθηση θετικών βιώσιμων αλλαγών σε όλο τον κόσμο, όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, 39%, και σημειώνεται αύξηση εννέα μονάδων από το 2020. Στο 95% είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Κύπρο που πιστεύουν ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να υποστηρίζει την ψηφιοποίηση στις χώρες εταίρους, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 79%.

Η έρευνα στην Κύπρο έγινε με 504 συνεντεύξεις, η μεθοδολογία ήταν face to face, ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος on line.