Μεσαίων βαρών το κοινωνικό κράτος στην Κύπρο, το 2020

Insider/ Θεανώ Θειοπούλου

Mεσαίας κατηγορίας είναι το κράτος κοινωνικής προστασίας στην Κύπρο, καθώς οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανήλθαν στο 22,4% του ΑΕΠ το 2020, ενώ το ψηλότερο ποσοστό ήταν στη Γαλλία, με 35,7% και το χαμηλότερο στην Ιρλανδία με 15,3% του ΑΕΠ.

H Eurostat, σε χθεσινή έκθεση, σημειώνει πως «οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Ωστόσο, αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι το ονομαστικό ΑΕΠ έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19». Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+28%, σε σύγκριση με το 2019), στην Ιρλανδία (+21%) και στην Κύπρο (+18%). Οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σουηδία (+4%), στην Κροατία και στη Δανία (+5%).

Το σύνολο των παροχών κοινωνικής προστασίας στην Κύπρο ήταν €5,41 δισ. το 2020. Για θέματα φροντίδας και υγείας η Κύπρος δαπανά το 6,8% του ΑΕΠ, με ποσό €1,6 δισ. Το ψηλότερο ποσοστό, 11,2%, έχει η Γερμανία και ακολουθεί η Γαλλία με 10%. Μεγαλύτερο ποσοστό από την Κύπρο έχουν η Ιταλία 7,5%, η Κροατία 8,1%, η Σλοβενία 8,5%, η Σουηδία 8,1% και η Δανία 7%.

Οι δαπάνες του κράτους για θέματα αναπηρίας είναι στο 0,9% του ΑΕΠ, καθώς δαπανήθηκαν το 2020 €218,6 εκατ. Στη Δανία οι δαπάνες ήταν 5% του ΑΕΠ, στη Γερμανία 2,8%, στην Γαλλία 2,2%. Κάτω από 1% του ΑΕΠ, δαπανούν για θέματα αναπηρίας η Ιρλανδία 0,8% και η Μάλτα 0,6%. Για τις συντάξεις γήρατος, η Κύπρος δαπανά το 9,4% του ΑΕΠ, για ανεργία το 1% του ΑΕΠ, για στέγαση 0,5% του  ΑΕΠ, για οικογένεια και παιδιά το 1,2%. Οι δαπάνες που αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι στο 1,1% του ΑΕΠ στην Κύπρο, ένα από τα ψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.