Αναζητούν ιδιώτες ελεγκτές για δήμους και ημικρατικούς

Ιδιωτικά ελεγκτικά γραφεία θα αναλάβουν για άλλη μια φορά τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 2015 και εντεύθεν ο οικονομικός και ο διαχειριστικός έλεγχος των δήμων, των κοινοτήτων, των σχολικών εφορειών και κάποιων ημικρατικών οργανισμών ανατίθεται στον ιδιωτικό τομέα λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και της έλλειψης προσωπικού που έχει η Ελεγκτική Υπηρεσία. Υπολογίζεται πως οι ιδιώτες ελεγκτές θα ελέγξουν πέραν των 200 οργανισμών.

Χθες η Ελεγκτική Υπηρεσία, προχώρησε στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικά ελεγκτικά και λογιστικά γραφεία τα οποία θα διενεργήσουν τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των οργανισμών. Το εκτιμώμενο κόστος της σύμβασης υπολογίζεται στις €560.412 και η διάρκεια της θα είναι 38 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια ήμερα αναμένεται να γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών. Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δήλωσε στον «Φ» πως η συνεργασία της υπηρεσίας με τον ιδιωτικό τομέα συνέλαβε στην επικαιροποίηση των οικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπε, προτού αρχίσει η συγκεκριμένη διαδικασία δεν υπήρχε ο απαιτούμενος οικονομικός έλεγχος καθώς υπήρχαν κοινότητες που είτε δεν ελέγχονταν για δεκαετίες, είτε δεν ετοίμασαν οικονομικές καταστάσεις. Σημείωσε, παράλληλα, πως με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην κεντρική κυβέρνηση ενώ είναι εφικτό να διενεργεί και εξειδικευμένους ελέγχους σε άλλους τομείς.

Τον Ιούνιο του 2019, η υπηρεσία είχε προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων συνολικά 199 οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται 16 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, άλλοι οργανισμοί, καθώς και κοινοτικά συμβούλια, σχολικές εφορείες, κυβερνητικά υδατικά έργα και συμβούλια εκμετάλλευσης. Ανάμεσα στους ημικρατικούς οργανισμούς που ελέγχθηκαν ήταν το ΡΙΚ, ο ΚΟΤ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών, η Επιτροπή Σιτηρών καθώς το Ταμείο Συντάξεως του κλπ. Τότε ο  έλεγχος αφορούσε και παλαιοτέρα έτη. Προσφορές είχαν υποβάλει 10 οικονομικοί φορείς, ενώ ο έλεγχος των 17 οργανισμών από τους 199 ανατέθηκε σε 4 διαφορετικούς προσφοροδότες. Το συνολικό κόστος της σύμβασης ήταν πέραν των €569 χιλ.

Ελευθερία Παϊζάνου/Insider