Άλλο τρεχούμενος, άλλο βασικός λογαριασμός

Όσοι πελάτες τραπεζών το θελήσουν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά («βασικός» λογαριασμός), αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο λογαριασμός αυτός παρέχει μεν συγκεκριμένα οφέλη (μεταξύ των οποίων η ανώτατη χρέωση 36 ευρώ ετησίως) αλλά θέτει και περιορισμούς στις υπηρεσίες που μπορεί να λάβει από την τράπεζα ο πελάτης.

Καθώς επικρατεί μεγάλη σύγχυση τις τελευταίες μέρες γύρω από τον «βασικό» λογαριασμό και ακούγονται πολλά ως προς το ποιος δικαιούται και ποιος όχι να ανοίξει τέτοιο λογαριασμό, ο «Φ» επιχειρεί να μεταφέρει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για να διευκρινιστούν κάποια σημεία.

Όχι οι τρεχούμενοι

Για παράδειγμα, υπάρχουν απορίες και γενικά επικρατεί σύγχυση κατά πόσο ο τρεχούμενος λογαριασμός μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Πληροφορούμαστε από τραπεζικές πηγές ότι ο τρεχούμενος λογαριασμός έχει -κατά κανόνα- πιστωτικό όριο και γι’ αυτό οι τράπεζες θεωρούν πως δεν μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά. Επίσης, ο τρεχούμενος παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών, δυνατότητα που δεν παρέχει ο λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οπότε αυτός είναι ένας ακόμη αποτρεπτικός λόγος αξιοποίησής του από κάποιους καταναλωτές.

Μπορεί όμως, αν θέλει κάποιος, να μετατρέψει τον λογαριασμό ταμιευτηρίου του σε βασικό λογαριασμό, καθώς σε τέτοιους λογαριασμούς δεν υπάρχει πιστωτικό όριο παρατραβήγματος.

Μόνο έναν, λένε οι τράπεζες

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής – πελάτης είναι ότι μπορεί, αν θέλει, να ανοίξει λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα αν έχει άλλους -διαφορετικούς- λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα ή αλλού. Πρέπει, όμως, με βάση το διάταγμα του 2020, να είναι φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό (εταιρεία) και θα πρέπει -υποστηρίζουν οι τράπεζες- να διατηρεί ένα λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε μια -μόνο- τράπεζα. Μάλιστα, τραπεζικοί υπάλληλοι ζητούν έγγραφη βεβαίωση από πελάτες ότι δεν έχουν βασικό λογαριασμό σε άλλη τράπεζα. Το σημείο αυτό προκαλεί αρκετή σύγχυση, ιδιαίτερα μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου την Τετάρτη, στη διάρκεια της οποίας ο υπουργός Οικονομικών φέρεται να είπε ότι οι πολίτες δικαιούνται να ανοίξουν βασικό λογαριασμό σε περισσότερες από μία τράπεζες. Βουλευτές μέλη της επιτροπής δήλωναν χθες πως στην επόμενη συνεδρία που θα συζητηθεί το θέμα των τραπεζικών χρεώσεων θα απαιτήσουν να ξεκαθαριστεί τελεσίδικα αυτή η πτυχή, όπως και κάποιες άλλες που αφορούν τους βασικούς λογαριασμούς.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής ότι ο συγκεκριμένος -βασικός- λογαριασμός δεν έχει όριο παρατραβήγματος, η κάρτα για την ανάληψη μετρητών είναι μόνο χρεωστική (για να ξοδεύονται λεφτά του πελάτη που υπάρχουν στον συγκεκριμένο λογαριασμό) και όχι πιστωτική (για λεφτά που του παρέχει η τράπεζα) και δεν μπορεί μέσω αυτού του λογαριασμού να έχει βιβλιάριο επιταγών.

Πιο αναλυτικά, μέσω αυτού του λογαριασμού παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

– διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο λογαριασμού πληρωμών,

– κατάθεση μετρητών, επιταγών και εμβασμάτων μισθοδοσίας,

– αναλήψεις μετρητών μέσω ταμείου εξυπηρέτησης πελατών ή μέσω αυτόματων ταμειακών μηχανών κατά τη διάρκεια ή εκτός του ωραρίου λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος,

– απευθείας χρεώσεις, για παράδειγμα για σκοπούς εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφελείας,

– πληρωμές μέσω κάρτας πληρωμών, περιλαμβανομένων των διαδικτυακών πληρωμών,

– μεταφορές πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών, από τερματικά, ταμεία εξυπηρέτησης πελατών και διαδικτυακά, αναλόγως των υπηρεσιών που προσφέρει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα.