To Moodle είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – LMS).

To Moodle είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – LMS).

Αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System – CMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE) που συνεχώς εξελίσσεται και ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά.

Χαρακτηρίζεται από την παρουσίαση της γνώσης με πολλές μορφές (κείμενο, ήχο, video κλπ), την συνεργατικότητα, και την ανάληψη εκ’ μέρους των μαθητών ποικίλων ρόλων που φτάνουν μέχρι και αυτό του εκπαιδευτή.

Πρόκειται για μία πλατφόρμα, πάνω στην οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να στήσει το δικό του μάθημα, χρησιμοποιώντας μια γκάμα εργαλείων και οπτικοακουστικών μέσων, που επιτρέπουν αφενός την κατανόηση της διδακτέας ύλης, και αφετέρου την επικοινωνία, επεξήγηση και τη συνεργασία των μαθητών.

 

Κάθε μάθημα μπορεί να περιέχει δραστηριότητες με τις οποίες ένας μαθητής εμπλέκεται ενεργητικά (με ασκήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου, παιχνίδια κ.α) και πόρους (παραπομπές σ’ άλλους ιστοτόπους, video, ή και απλό κείμενο κλπ) που αποτελούν υλικό που πρέπει να εμπεδωθεί.

Αποτέλεσμα είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος μάθησης, ο οποίος ανεξαρτητοποιείται από τις οδηγίες του καθηγητή. Όλα αυτά στο ζεστό κλίμα και την άνεση του σπιτιού του κάθε εκπαιδευόμενου, την ώρα που αυτός νιώθει δημιουργικός και αποδοτικός!

Τα χαρακτηριστικά του Moodle

Το Moodle είναι μια πλατφόρμα εκμάθησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές και τους εκπαιδευόμενους ένα ισχυρό, ενιαίο, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα, για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει online τη διδασκαλία και τη μάθηση

Με πάνω από 10 χρόνια ανάπτυξης, το Moodle προσφέρει ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων που εστιάζουν στο μαθητή μέσω ενός συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, που ενδυναμώνει τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση.

Εύχρηστο

Διαθέτοντας απλή διεπαφή χρήστη και καλά τεκμηριωμένο Οδηγό Χρήσης, σε συνδυασμό με τις συνεχείς βελτιώσεις χρηστικότητας, κάνουν το Moodle εύκολο να το μάθει κάποιος και να το χρησιμοποιήσει.

Πλατφόρμα εκμάθησης «όλα σε ένα»

Το Moodle παρέχει το πιο ευέλικτο σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη 100% μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Μπορούμε να διαμορφώσουμε το Moodle ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας βασικές δυνατότητες και ενσωματώνοντας εύκολα όλα όσα χρειάζεστε για ένα μάθημα χρησιμοποιώντας την πλήρη σειρά ενσωματωμένων λειτουργιών του, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών εργαλείων συνεργασίας όπως φόρουμ, wiki, συζητήσεις και ιστολόγια.

Πολύ ευέλικτο και πλήρως προσαρμόσιμο

Το Moodle μπορεί να παραμετροποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες. Ο διαλειτουργικός σχεδιασμός του μας επιτρέπει να δημιουργούμε πρόσθετα και να ενσωματώνουμε εξωτερικές εφαρμογές για την επίτευξη συγκεκριμένων λειτουργιών.

Επεκτάσιμη σε οποιοδήποτε μέγεθος

Από μερικούς μαθητές έως εκατομμύρια χρήστες, το Moodle μπορεί να κλιμακωθεί για να υποστηρίξει τις ανάγκες τόσο των μικρών τάξεων όσο και των μεγάλων οργανισμών. Λόγω της ευελιξίας και της επεκτασιμότητάς του, το Moodle έχει προσαρμοστεί για χρήση σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κυβέρνησης και κοινότητας.

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή

 

Το Moodle βασίζεται στον Ιστό και μπορεί να προσεγγιστεί από οπουδήποτε στον κόσμο. Με μια προεπιλεγμένη συμβατή διεπαφή για κινητά και συμβατότητα μεταξύ προγραμμάτων περιήγησης, το περιεχόμενο στην πλατφόρμα Moodle είναι εύκολα προσβάσιμο και συνεπές σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης και συσκευές ιστού.

Τι προσφέρει το Moodle

Το Moodle διαθέτει μεγάλη ποικιλία εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται εργαλεία για:

 

 • διαχείριση πόρων (έγγραφα, μαθήματα, γλωσσάριο)

 

 • υποστήριξη της επικοινωνίας [ομάδες συζητήσεων (forums), συζήτηση (chat), ιστολόγιο (blog)]

 

 • προαγωγή ομαδικής εργασίας (wiki, βάση δεδομένων, ομάδες συζητήσεων, γλωσσάριο)

 

 • υποστήριξη αξιολόγησης (κουίζ, εργασίες, βαθμολόγιο)

 

 • έλεγχος διαχείρισης (ομάδες, ημερολόγιο, αναφορές χρήσης, βαθμολόγιο, ερωτηματολόγιο)

 

 • Τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός με το moodle

 

 • να παρουσιάζει το μάθημα με τρόπο που να προκαλεί ενδιαφέρον

 

 • να αναθέτει εργασίες στους μαθητές και τις μαθήτριες

 

 • να έχει μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες συγχρονισμένη συζήτηση

 

 • να σχεδιάζει και να θέτει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλών επιλογών», «σωστό-λάθος» ή «σύντομης απάντησης» στους μαθητές και τις μαθήτριες

 

 • να σχηματίζει ομάδες συζητήσεων

 

 • να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό

 

 • να αξιολογεί εργασίες

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται το σύστημα διαχείρισης online μάθησης Moodle:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το Moodle είναι ιδανικό για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θέλουν να αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και να τις μεταφέρουν online!

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Το Moodle καλύπτει τις ανάγκες φορέων και οργανισμών που θέλουν να προσφέρουν καινοτόμα και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα αξιοποιώντας την τεχνολογία!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Moodle είναι ιδανικό για σχεδιασμό και προσφορά ασύγχρονων προγραμμάτων μάθησης, που ανοίγει για τους επαγγελματίες του χώρου μια νέα σελίδα ευκαιριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός εξολοκλήρου προγράμματος ασύγχρονης μάθησης αλλά και ως ένα ενισχυτικό εργαλείο για τα δια ζώσης σεμινάρια που διενεργεί ο εκπαιδευτής. Μετά τη Πανδημία, η ηλεκτρονική μάθηση θα παραμείνει ένα σπουδαίο εργαλείο το οποίο θα επιζητούν ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων και επιχειρήσεων.