Τηλεργασία χωρίς… Big Brother

Μπορεί να θεωρείται αυτονόητο ότι ο εργαζόμενος που θα τηλεαπασχολείται δεν θα παρακολουθείται συνεχώς από τον εργοδότη του, ωστόσο πλέον αυτό διασαφηνίζεται στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο για ρύθμιση της τηλεργασίας, που συζητείται στη Βουλή. Η αναθεώρηση του νομοσχεδίου ήταν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εργασίας με την Επίτροπο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το νομοσχέδιο, όπως επαναβεβαιώθηκε χθες, αφορά τη ρύθμιση της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα και εξαιρεί τη Δημόσια Υπηρεσία αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για το Δημόσιο έχει ήδη εγκριθεί σχετικό πλαίσιο για διάφορες ευέλικτες μορφές απασχόλησης, το οποίο θα συζητηθεί με την ΠΑΣΥΔΥ και θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2025, βάσει και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ δήλωσε χθες πως για την τηλεργασία στο δημόσιο θα χρειαστεί να υπάρξει ανάπτυξη και αγορά νέου τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά όχι κατ’ ανάγκη και νομοθετική ρύθμιση.

Βουλευτές, πάντως, επεσήμαναν χθες πως δεν υπάρχει εξήγηση για το τι θα γίνει με την τηλεργασία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ζήτησαν απαντήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε πως για την τηλεργασία σε ημικρατικούς οργανισμούς πιθανόν να χρειάζεται η αλλαγή των νομοθεσιών. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως τουλάχιστον η Cyta εφαρμόζει εδώ και καιρό την τηλεργασία.

Οι αλλαγές

Στο αναθεωρημένο κείμενο οι κύριες αλλαγές αφορούν διατάξεις που ενσωματώθηκαν για καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων αλλά και των επαγγελματικών δεδομένων των επιχειρήσεων. Και διευκρινίζεται πλέον πως θα απαγορεύεται η συνεχής παρακολούθηση των εργαζομένων μέσω της χρήσης κάμερας ή άλλης ανάλογης εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο που αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης εργοδοτούμενου προστέθηκε νέο εδάφιο, πέραν του υφιστάμενου που ανέφερε πως «ο εργοδότης αξιολογεί την απόδοση του εργοδοτούμενου κατά τρόπο που σέβεται την ιδιωτική του ζωή και είναι σύμφωνος με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργοδοτούμενου».

Το δεύτερο εδάφιο αναφέρει πως «ο εργοδότης πριν από την εφαρμογή συστημάτων, τεχνολογιών, εφαρμογών, μέτρων ή εργαλείων για την εποπτεία, τον έλεγχο του χρόνου ή την αξιολόγηση της απόδοσης, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του εργοδοτούμενου, διενεργεί την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προβαίνει στη διαδικασία της προηγούμενης διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Νοείται ότι  δεν επιτρέπεται η συνεχής παρακολούθηση των εργοδοτουμένων μέσω της χρήσης κάμερας (web cam) ή άλλης ανάλογης εφαρμογής παρεμβατικού χαρακτήρα για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου».

Για την αποσύνδεση

Αλλαγές έγιναν και για το δικαίωμα αποσύνδεσης, που φαίνεται εκ πρώτης να αποδυναμώνεται, αν και εκπρόσωπος του Υπ. Εργασίας απέρριψε τη συγκεκριμένη θέση. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο νέο κείμενο πως «ο εργοδοτούμενος με τηλεργασία έχει δικαίωμα αποσύνδεσης από τα ηλεκτρονικά μέσα μέσω των οποίων παρέχει τις υπηρεσίες του εξ αποστάσεως με τη χρήστη της τεχνολογίας, έστι ώστε να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου του 2023, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται».

Προηγουμένως το συγκεκριμένο εδάφιο ανέφερε πως «ο εργοδοτούμενος με τηλεργασία έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του, εκτός πλαισίου ωραρίου εργασίας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου του 2023, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται».

Με υπουργικό διάταγμα το κόστος

Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ επιμένουν στη θέση ότι θα ήταν καλύτερα να αναμένεται η ολοκλήρωση της συναφούς οδηγίας της ΕΕ. Το ΚΕΒΕ εξέφρασε επίσης αντίθεση στον καθορισμό του κόστους για την τηλεργασία – που θα βαραίνει τον εργοδότη – με υπουργικό διάταγμα, υποστηρίζοντας πως αυτό θα πρέπει να αποτελεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ το Επιμελητήριο όπως και η ΟΕΒ επανέλαβαν πως η τηλεργασία πρέπει να είναι εθελοντικού χαρακτήρα και να συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών και όχι να επιβάλλεται για συγκεκριμένες ομάδες, όπως προβλέπεται με το νομοσχέδιο, το οποίο δίνει τέτοιο δικαίωμα σε εργαζόμενους σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας. Απόψεις και επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο διατηρούν και οι συντεχνίες των εργαζομένων και θα τις αναλύσουν σε επόμενη συνεδρία.

Insider/Αδάμος Αδάμου