Αύξηση εργατικού δυναμικού και μείωση των ανέργων

Αύξηση του εργατικού δυναμικού με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ανέργων καταγράφει η έρευνα το εργατικού δυναμικού για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, την οποία δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, το εργατικό δυναμικό το δεύτερο τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 494.246 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 61,1%) σε σύγκριση με 482.385 άτομα (65,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 464.878 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,7% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 57,5%) σε σύγκριση με 449.482 άτομα (60,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 29.367 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 5,9% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,0%, γυναίκες 5,8%) σε σύγκριση με 32.903 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Στις υπηρεσίες των 81,3% των απασχολούμενων

Όσον αφορά την απασχόληση, η έρευνα κατέδειξε ότι στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 79,2%.

Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,0% και για τις γυναίκες 74,8%.

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ήταν 78,0% (άνδρες 84,2%, γυναίκες 72,2%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 67,2% σε σύγκριση με 65,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,6% και 2,1% αντίστοιχα.

Για το 2ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,7%, Βιομηχανία 16,8% και Γεωργία 2,5%, αναφέρεται.

Παράλληλα, η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,0% της συνολικής απασχόλησης ή 41.671 άτομα (άνδρες 6,9%, γυναίκες 11,2%), με το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2022 να ήταν 10,9% (άνδρες 9,0%, γυναίκες 13,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 416.730 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,4% (55.714 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,4% είχε προσωρινή εργασία.

Μείωση στην ανεργία στους νέους

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 15,6% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,2%, γυναίκες 13,0%) σε σύγκριση με 17,6% (άνδρες 16,3%, γυναίκες 18,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 49,3% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο, κάτω από 6 μήνες, το 17,8% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,9% ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2022 ήταν 49,3%, 13,3% και 37,4%.