Σε ισχύ Σχέδιο Κατάρτισης Εργοδοτουμένων – Ποιους αφορά;

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για περιορισμό της ανεργίας, προώθηση της απασχόλησης, μέσω δημιουργίας νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας και κατάρτισης των ανέργων, και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση, θέτει σε ισχύ το «Ειδικό Σχέδιο Κατάρτισης Εργοδοτουμένων σε ορισμένους οικονομικούς τομείς που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία».


Βρες σήμερα τις κατηγορίες όλων των επαγγελματικών κλάδων στο kariera.com.cy και ανακάλυψε την ιδανική θέση εργασίας για εσένα, σε όποια κατηγορία και αν ανήκεις. Από ΛογιστέςΕλεγκτές και επαγγελματίες του marketing, έως barista, επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου και πωλητές, βρίσκουν καθημερινά την ευκαιρία για τη νέα τους καριέρα!


Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνέχειας.

Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες.

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκτίμηση κινδύνων στον εργασιακό χώρο και καθορισμός σχεδίου δράσης για αντιμετώπισή τους.

Βασικές αρχές υγιεινής τροφίμων και ατομικής υγιεινής.

Περιβαλλοντικά θέματα.

Σε εργοδότες που εφαρμόζουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης με προκαθορισμένες προδιαγραφές και διάρκεια στους πιο πάνω θεματικούς τομείς, η ΑνΑΔ παρέχει χορήγημα σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του Σχεδίου διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

(α) Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης, δραστηριοποιείται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και εργοδοτεί μέχρι 100 άτομα.

(β) Η επιχείρηση έχει υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 25%, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση στην οποία περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

(γ) Η επιχείρηση από τον Μάρτιο 2020 δεν έχει προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.

(δ) Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων για την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.

(ε) Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει ταυτόχρονα σε άλλα Σχέδια του ΥΕΠΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από 2 μέχρι 16 Νοεμβρίου 2020.

Η περιγραφή και ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου, καθώς και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στον ιστότοπο της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy). Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.