Ψάχνουν και δεν βρίσκουν 1.100 έκτακτους για στατιστική

Ελευθερία Παϊζάνου  

Ψάχνει απογραφείς και επιθεωρητές η Στατιστική Υπηρεσία, για να προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο νέας απογραφής πληθυσμού και κατοικιών. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταγράψουν τον πληθυσμό και τις κατοικίες.

Πριν από έντεκα μήνες, η Υπηρεσία προχώρησε σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για την εργοδότηση απογραφέων, ωστόσο δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από ενδιαφερόμενους για την εργασία. Για την απογραφή πληθυσμού θα απασχοληθούν συνολικά 1.100 πρόσωπα. Οι 1.000 θα απασχοληθούν ως απογραφείς, ενώ οι 100 ως επιθεωρητές. Συνολικά, υποβλήθηκαν 495 αιτήσεις, οι οποίες δεν κρίνονται αρκετές.

Σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί κι άλλο προσωπικό, η Στατιστική Υπηρεσία αποφάσισε να προχωρήσει στην εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού. Μετά από συμβουλή του Γενικού Λογιστηρίου, η Υπηρεσία αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών στο πλαίσιο του νόμου για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν ως απογραφείς, θα επισκέπτονται κατοικίες και διάφορα ιδρύματα για να καταγράφουν τους μόνιμα διαμένοντες. Θα προχωρούν σε προσωπικές συνεντεύξεις με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε tablet. Αν λόγω της πανδημίας ή για άλλους λόγους δεν είναι εφικτή η διενέργεια συνέντευξης διά ζώσης, η διαδικασία θα γίνεται είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω έντυπου ερωτηματολογίου.

Η αμοιβή του απογραφέα θα είναι €2.25 ανά άτομο που θα καταγράφει σε κατοικία, €1.50 ανά άτομο που θα καταγράφει σε κάθε ίδρυμα και στις περιπτώσεις κενών κατοικιών θα είναι €2. Επιπρόσθετα, τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να περάσουν και από εκπαίδευση, με αμοιβή €360. Οι επιθεωρητές, οι οποίοι θα αμείβονται με €1.450 τον μήνα, θα ελέγχουν και θα καθοδηγούν τους απογραφείς.

Το συνολικό κονδύλι που απαιτείται για την αγορά υπηρεσιών για την απογραφή του πληθυσμού είναι €4.6 εκατομμύρια. Χθες, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τέθηκε αίτημα για την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €3.4 εκατ., το οποίο είχε δεσμευτεί από τη Βουλή κατά την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2021. Σύμφωνα με επιστολή του υπουργείου, για το άρθρο «Διεξαγωγή Ερευνών» μέχρι τώρα δεν προωθούνταν ενέργειες για την αποδέσμευση οποιουδήποτε κονδυλίου, καθώς η διεξαγωγή ερευνών διαχρονικά καλυπτόταν με την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, με απευθείας επιβάρυνση του μισθολογίου των κρατικών υπαλλήλων