Πώς να δημιουργήσετε ανθεκτικές ομάδες στην εποχή της τηλεργασίας

Τους τελευταίους μήνες οι πλείστες επιχειρήσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα εν μέσω πανδημίας, καθιερώνοντας την εξ αποστάσεως εργασία για το προσωπικό τους, προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των ατόμων μιας ομάδας που εργάζονται από το σπίτι, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάκαμψη της επιχείρησης για την οποία εργάζονται; Η άποψη που επικρατεί στη σχετική αρθρογραφία υποστηρίζει ότι μια ομάδα μπορεί να γίνει πιο παραγωγική και ανθεκτική εφόσον:
– δημιουργηθεί ένα θετικό εργασιακό κλίμα
– ακολουθείται πιστά ένα ξεκάθαρο, κοινά αποδεκτό όραμα
– οι προϊστάμενοι λειτουργούν και ως μέντορες
– όλα τα μέλη της ομάδας επενδύουν στην εκπαίδευση

Έρευνες έχουν δείξει ότι το υγιές κλίμα στον εργασιακό χώρο έχει καίρια επίδραση στην ψυχολογία και απόδοση των εργαζομένων. Οι οικονομικές και συναισθηματικές πιέσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε συνδυασμό με το ότι εργάζονταν ή εξακολουθούν να εργάζονται σε συνθήκες απουσίας επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο αφαιρούν το κίνητρο και τη διάθεσή τους για παραγωγική εργασία.

Στην εποχή της τηλεργασίας οι εργοδότες καλούνται να δημιουργήσουν συνθήκες ενός θετικού κλίματος μεταξύ των μελών της ομάδας τους, το οποίο να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανατροφοδότηση. Η τακτική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, η ανταλλαγή εμπειριών και τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων και η δέσμευση εκ μέρους της Διεύθυνσης ότι θα φροντίζει πιστά για την τήρηση των ισορροπιών θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μιας ομάδας.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός οράματος από τον εργοδότη. Επιπλέον, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει άοκνες προσπάθειες στο να μετατρέψει το επιχειρηματικό του όραμα σε «κτήμα» των υπαλλήλων του. Η αίσθηση του κοινού στόχου και η συνεχής έμπνευση, που πρέπει να μεταλαμπαδεύουν οι εργοδότες στα μέλη της ομάδας τους που εργάζονται από το σπίτι, οδηγούν στη δημιουργία κινήτρων για παραγωγική εργασία και στην αύξηση των επιπέδων αφοσίωσης και ενθουσιασμού του προσωπικού.

Αναμφίβολα, ο ρόλος του προϊστάμενου άλλαξε ελέω πανδημίας. Η διαχείριση της ομάδας έπρεπε να γίνει εξ αποστάσεως και ο προϊστάμενος κλήθηκε να λειτουργήσει ως μέντορας που έπρεπε να ακούσει προσεκτικά τις προτεραιότητες, ευθύνες και πιέσεις του κάθε μέλους της ομάδας. Οι προϊστάμενοι, ως μέντορες, πρέπει να αυξήσουν τις εξατομικευμένες διαδικτυακές συναντήσεις με τα μέλη της ομάδας τους. Τέτοιες συναντήσεις βοηθούν τον προϊστάμενο να καταλάβει αν ένας υπάλληλος αισθάνεται πιεσμένος λόγω επιπλέον υποχρεώσεων που ανέλαβε, ένεκα της πανδημίας. Του επιτρέπουν επίσης να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη στήριξη του εν λόγω υπαλλήλου. Όταν επιδεικνύεται σεβασμός και κατανόηση των επιπτώσεων της πανδημίας στη ζωή του κάθε υπαλλήλου, το ηθικό του αναπτερώνεται και η σχέση του με τον προϊστάμενό του αναθερμαίνεται.

Ζωτικής σημασίας ως προς την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μιας ομάδας είναι και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τόσο σε τεχνικά όσο και σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ενδυνάμωσης ομάδας. Αδιαμφισβήτητα, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσφέρει επιπλέον κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, εφόσον αυξάνεται η εμπειρία και τεχνογνωσία του, με απώτερο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.
Οι τελευταίες εξελίξεις υπαγόρευσαν συγκεκριμένες προσαρμογές στον τομέα της εκπαίδευσης. Η άλλοτε κατά πρόσωπο διαδραστική εκπαίδευση μετουσιώθηκε σε διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ανέλιξη μιας επιχείρησης. Επενδύοντας στην εκπαίδευση του προσωπικού, οι εργοδότες παρέχουν σημαντικό κίνητρο στους υπαλλήλους τους και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν την ενδυνάμωση της ομάδας τους.

Έχοντας διανύσει πάνω από δέκα χρόνια επιτυχούς πορείας στην εκπαίδευση επαγγελματιών μέσω πολυεπιχειρησιακών και μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων και αφουγκραζόμενη τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της πανδημίας και τις ανάγκες της αγοράς, η Ακαδημία της KPMG προσφέρει μια νέα υπηρεσία, την παροχή διαδικτυακών σεμιναρίων. Επαγγελματίες, προερχόμενοι από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά από το σπίτι διαδραστικά σεμινάρια πάνω σε επίκαιρα τεχνικά θέματα, σε προσιτές τιμές. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των εκπαιδευτών, ατόμων σε διευθυντικές θέσεις, διοχετεύεται στους συμμετέχοντες, των οποίων η επιχειρησιακή ετοιμότητα ενισχύεται με το πέρας της κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα διαδικτυακά σεμινάρια της Ακαδημίας της KPMG πατήστε εδώ.

* Έλλη Αθανασίου, Events Coordinator, KPMG Academy, 22209053, [email protected]
Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International ή Οίκων μελών της KPMG. Η επωνυμία της KPMG και το λογότυπο της KPMG είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της KPMG International Cooperative, ελβετικού οργανισμού.