«Πετούν» τα κέντρα εξυπηρέτησης

   Ελευθερία Παϊζάνου /Insider

Παρά την υπολειτουργία της πλειοψηφίας των κρατικών υπηρεσιών κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, λόγω του lockdown, τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (ΚΕΠ) παρείχαν γύρω στις 749 χιλ. υπηρεσίες στους πολίτες.

Συγκεκριμένα, το 2020, δεδομένων των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία, τα ΚΕΠ λειτουργούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με προσωπικό ασφαλείας. Μάλιστα, όσοι πολίτες ήθελαν να εξυπηρετηθούν έπρεπε να διευθετήσουν εκ των προτέρων ραντεβού, κάτι που σε μεγάλο βαθμό συνεχίζεται και σήμερα. Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς, τα ΚΕΠ προσέφεραν 748,384 υπηρεσίες. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, εκτιμάται πως τα ΚΕΠ παρείχαν κατά μέσο όρο περίπου 3,000 υπηρεσίες σε ημερήσια βάση.

Παράλληλα, παρείχαν και 405,282 υπηρεσίες πληροφόρησης τηλεφωνικώς σε πολίτες. Εκτιμάται πως, κατά μέσο όρο, εξυπηρετούνταν μέσω τηλεφώνου, πέραν των 1,628 πολιτών την ημέρα. Σύμφωνα με στοιχεία, από το Δεκέμβριο του 2005 μέχρι το τέλος του 2020 τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη παρείχαν συνολικά περίπου 11.1 εκατ. υπηρεσίες προς τους πολίτες. Παράλληλα, παρείχαν και 3,6 εκατ. υπηρεσίες  πληροφόρησης τηλεφωνικώς.

Τα ΚΕΠ έλυσαν τα χέρια των πολιτών, οι οποίοι πλέον δεν περιφέρονται σε κυβερνητικά γραφεία για να εξυπηρετηθούν. Αξίζει να αναφερθεί πως στα ΚΕΠ συστεγάζονται  εκατό και πλέον δημόσιες υπηρεσίες, που παρέχονται από διάφορα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες και απαλλάσσουν τον πολίτη από την υποχρέωση να μετακινείται από το ένα τμήμα στο άλλο ή να διακινεί έγγραφα μεταξύ δύο ή περισσότερων υπηρεσιών.

Το ωράριο λειτουργίας όλων των ΚΕΠ είναι συνεχόμενο, από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με τη λειτουργία των ΚΕΠ παρέχονται πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Σημειώνεται πως, πέρσι τον Σεπτέμβριο, διεξήχθη έρευνα ικανοποίησης των πολιτών, η οποία κατέδειξε πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (97%) είχε δηλώσει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τη λειτουργία των κέντρων. Παράλληλα, το 90,5% των πολιτών συμφωνούν με την άποψη ότι η εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού πριν την επί τόπου επίσκεψη στο ΚΕΠ έχει συμβάλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης. Το 2022, το ΤΔΔΠ στοχεύει  στην παροχή ολοκληρωμένης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τους πολίτες/επιχειρήσεις, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για τις συναλλαγές τους με τη δημόσια υπηρεσία σε σχέση με τις παρεχόμενες από τα ΚΕΠ υπηρεσίες και για τη βελτίωση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πληροφορίες του δημοσίου μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης μιας σύγχρονης Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, όπου θα φιλοξενούνται υψηλής αξίας και σε μηχαναγνώσιμους μορφότυπους σύνολα δεδομένων. Θα υπάρξει και εμπλουτισμός των δεδομένων που φιλοξενούνται στην πύλη data.gov.cy, με τη σταδιακή ένταξη των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.