Οι μισοί εργαζόμενοι στην Κύπρο με μισθό κάτω από €1.500

Θεανώ Θειοπούλου /Insider 

Το 50% των εργαζομένων στην Κύπρο αμείβεται με μισθό μέχρι €1.500, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας τα οποία δείχνουν ότι οι χαμηλά αμειβόμενοι αυξήθηκαν το 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 25,7% των εργαζομένων στην Κύπρο λαμβάνουν ακαθάριστο μισθό μέχρι €1.000, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,4% το 2019. Το ποσοστό των εργαζομένων που λαμβάνουν μισθό μεταξύ €1.001 και €1.500 μειώθηκε στο 25,2% το 2020 έναντι 28,9% το 2019 και 28,1% το 2018. Το 15,2% των εργαζομένων λαμβάνει μηνιαίες απολαβές μεταξύ €1.501 – €2.000, έναντι 16,3% το 2019 και 15,7% το 2018. Το 2014, ένα χρόνο μετά την Κύπρο διένυε το πρόγραμμα μνημονιακής προσαρμογής, το σύνολο των εργαζομένων με ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές μέχρι € 1.000 ήταν 27,2%.

Το 9,9% των εργαζομένων λαμβάνει μισθό μεταξύ €2.001 και €2.500 σε σχέση με 10% το 2019 χωρίς να υπάρξουν ουσιαστικές μεταβολές διαχρονικά στην συγκεκριμένη μισθολογική κατηγορία. Μικρή αύξηση παρουσιάζει και το ποσοστό των υψηλόμισθων καθώς μισθό μεταξύ €2.501 και €5.000 λαμβάνει το 6,8% των εργαζομένων, σε σύγκριση με 6,5% το 2019, ποσοστό που παραμένει σταθερό από το 2010. Πάνω από €5.001 το μήνα λαμβάνει το 5,1% των εργαζομένων από 4,5% το 2019 και 4,1% το 2018.

Έχει ενδιαφέρον τι γίνεται και στις πολύ χαμηλές μισθολογικές κλίμακες. Aπό €750 μέχρι €999 ήταν οι απολαβές του 10,9% των εργαζομένων, σε σχέση με 13,4% το 2019. Στα €500-€749 ανέρχονται οι απολαβές του 8% των εργαζομένων από 6,8% την προηγούμενη χρονιά, ενώ μέχρι €500 λαμβάνει το 6,8%, σε σύγκριση με 2,2% το 2019. Η κατηγορία με τις πιο χαμηλές ομάδες απολαβών είναι και η πιο ευάλωτη που είναι πιο πιθανό να διατρέξει κίνδυνο φτώχειας.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δίνει η Στατιστική Υπηρεσία, ο διάμεσος μισθός στην Κύπρο το 2020 ήταν €1.573, το 2019 €1.556 και το 2018 €1.519. Ο ψηλότερος διάμεσος μισθός ήταν €1.611 το 2012 και €1.607 το 2011.  Ο πιο χαμηλός διάμεσος μισθός ήταν το 2017 και 2016 υποχωρώντας στα €1.497 και €1.498 αντίστοιχα.

Η οικονομική ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος και τον δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini. Το 2020 οι δύο συντελεστές οικονομικής ανισότητας, με περίοδο αναφοράς το 2019, παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, έφτασε το 2020 στο 4,3.

Δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,3 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 4,6 που ήταν το 2019. Επίσης, ο συντελεστής Gini μειώθηκε στο 29,3%, σε σχέση με το 31,1% που είχε φθάσει το 2019. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2020, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2019, ήταν €33.862, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν €33.584.