Μπαίνουν στα βαθιά για διαλογή εγγεγραμμένων ανέργων

   Αδάμος Αδάμου/Insider  

Συνέρχεται αύριο η Τεχνική Επιτροπή που όρισε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για συζήτηση του προσχεδίου νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε για λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Όπως γράψαμε ξανά, στόχος του νομοθετήματος που ετοιμάστηκε με τη βοήθεια νομικών και ακαδημαϊκών, είναι μεταξύ άλλων να υπάρξει για πρώτη φορά ίσως διαλογή μέσω νομοθεσίας για το ποιος θα αναγνωρίζεται ως άνεργος για σκοπούς εγγραφής σε σχετικό μητρώο που θα δημιουργηθεί στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και για το ποιος θα χαρακτηρίζεται εκούσια άνεργος, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα εγγραφής στο σχετικό μητρώο, παρά μόνο μετά την παρέλευση συγκεκριμένης περιόδου. Όπως αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος της Τεχνικής Επιτροπής θα προεδρεύει ο διευθυντής του Τμήματος Εργασίας και σε αυτήν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΣΕΚ, της ΠΕΟ, της ΔΕΟΚ, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Το προσχέδιο της νομοθεσίας που ετοιμάστηκε για λειτουργία της ΔΥΑ έχει εδώ και κάποιο καιρό προωθηθεί στους κοινωνικούς εταίρους για κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων, τις οποίες το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη κωδικοποιήσει και κοινοποιήσει σε όλα τα μέρη. Ως εκ τούτου στη σημερινή συνάντηση οι κοινωνικοί εταίροι και ο διευθυντής του Τμήματος Εργασίας θα καταγράψουν τυχόν εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοθετήματος που ετοιμάστηκε και θα συζητήσουν για εισαγωγή σε αυτό νέων προνοιών. Στη συνέχεια, το προσχέδιο του νομοσχεδίου όπως αυτό θα διαμορφωθεί θα τεθεί ενώπιον της Yπουργού Εργασίας και ακολούθως εκ νέου ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος πριν προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή.

Τα όσα προτείνονται από το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά τη λειτουργία της ΔΥΑ,  όπως εκτιμούν οι κοινωνικοί εταίροι, σε βάθος χρόνου αναμένεται να ενισχύουν τις προσπάθειες καταγραφής των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και αυτές για κατάρτιση ανέργων σε θέσεις που υπάρχουν ελλείψεις. Πάντως,  με αφορμή τις παρούσες πιεστικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό δεν αποκλείεται αύριο στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής για τη ΔΥΑ, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών να ζητούσουν επίσπευση της διαδικασίας που αποφασίστηκε για κάλυψη θέσεων εργασίας που κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας μέσω ομαδικών συνεντεύξεων που θα γίνουν με εγγεγραμμένους ανέργους προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο ίδιο πλαίσιο, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εκτιμάται πως θα  επαναλάβουν και το αίτημά τους ώστε οι ομαδικές συνεντεύξεις να γίνουν ταυτόχρονα για όλους τους τομείς δραστηριότητας στη βάση της ιεράρχησης που ήδη έγινε και όχι ξεχωριστά για κάθε τομέα. Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση αποφασίστηκε οι ομαδικές συνεντεύξεις για συνταίριασμα κενών θέσεων με ανέργους να αφορούν την οικοδομική βιομηχανία και ακολούθως τα ξενοδοχεία, εστιατόρια και λιανικό εμπόριο. Ωστόσο οι ξενοδόχοι πιέζουν εδώ και καιρό για εξέταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση των δικών τους αναγκών ενόψει της επανεκκίνησης της τουριστικής σεζόν, αλλά και για συζήτηση του αιτήματος τους για κάλυψη των ελλείψεων από εργαζομένους τρίτων χωρών αφού σχεδόν προεξοφλούν πως δεν θα μπορέσουν αυτές να ικανοποιηθούν από την ντόπια αγορά εργασίας.