Μειωμένη η ανεργία στην Κύπρο, σύμφωνα με τη Eurostat

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 7,4% τον Ιανουάριο του 2020, σταθερό σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019 και μειωμένο από 7,8% τον Ιανουάριο του 2019. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ από τον Μάιο του 2008, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Βρες όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, σήμερα!


Σύμφωνα με τη Eurostat, η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε σε 6,0% τον Ιανουάριο του 2020, από 6,3% το Δεκέμβριο του 2019 και 7,6% τον Ιανουάριο του 2019 ή κάτω από 27.000 άτομα (5,4% για άνδρες και 5,6% για γυναίκες). Στην Ελλάδα η ανεργία ήταν 16,5% τον Νοέμβριο του 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ27 ήταν 6,6% τον Ιανουάριο του 2020, σταθερό σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2019 και μειωμένο από 6,9% τον Ιανουάριο του 2019. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Η Eurostat εκτιμά ότι 14,086 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ των 27, εκ των οποίων 12,179 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιανουάριο του 2020. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 16 000 στην ΕΕ των 27 και κατά 1 000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, η ανεργία μειώθηκε κατά 746.000 στην ΕΕ27 και κατά 593.000 στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των Κρατών Μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Ιανουάριο του 2020 καταγράφηκαν στην Τσεχία (2,0%), την Πολωνία (2,9%) και την Ολλανδία (3,0%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (16,5% τον Νοέμβριο του 2019) και την Ισπανία (13,7%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 19 Κ-Μ, παρέμεινε σταθερό στη Γερμανία και τη Ρουμανία, ενώ αυξήθηκε στην Εσθονία (από 4,3% σε 4,5% μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Δεκεμβρίου 2019), τη Σλοβενία ​​(από 4,5% σε 4,7% ), Λιθουανία (από 6,1% σε 6,6%), το Λουξεμβούργο (από 5,2% σε 5,7%) και τη Σουηδία (από 6,5% σε 7,0%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 18,6% σε 16,5% μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Νοεμβρίου 2019), την Κύπρο (από 7,6% σε 6,0%) και την Κροατία (από 7,2% σε 6,1%).

Τον Ιανουάριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,6%, από 3,5% το Δεκέμβριο του 2019 και από 4,0% τον Ιανουάριο του 2019.

Τον Ιανουάριο του 2020, 2,719 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ των 27, εκ των οποίων 2,249 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 110 000 στην ΕΕ των 27 και κατά 75 000 στη ζώνη του ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2020, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 14,9% στην ΕΕ των 27 και 15,6% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,5% και 16,1% αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2019. Τον Ιανουάριο του 2020, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (5,3%) τη Γερμανία (5,6%) και τις Κάτω Χώρες (6,4%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα (36,1% το Νοέμβριο του 2019), την Ισπανία (30,6%) και την Ιταλία (29,3%). Η ανεργία των νέων στην Κύπρο ήταν 14,8% τον Δεκέμβριο του 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Πηγή: Philenews