Κρατικές χορηγίες για νέους μέχρι 55 ετών

Ευκαιρία σε νέους έως 30 ετών, άνδρες έως 50 ετών και γυναίκες μέχρι 55 ετών να υλοποιήσουν επιχειρηματικές προτάσεις, παρέχοντάς τους χορηγίες, προσφέρει το Υπουργείο Ενέργειας, μέσω του σχεδίου Ενίσχυσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.

Ο οδηγός του σχεδίου κυκλοφόρησε χθες, ενώ αυτό παρουσιάστηκε στη συνέχεια διαδικτυακά από την υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου και συνεργάτες της. Αιτήσεις για το σχέδιο, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά από την προσεχή Δευτέρα, μέχρι και το τέλος του χρόνου. Όπως γράψαμε ξανά, το σχέδιο ενοποιεί και αναβαθμίζει τα σχέδια ενίσχυσης νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας  που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Το νέο σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον σχετικό οδηγό του σχεδίου. Στις δραστηριότητες που εξαιρούνται περιλαμβάνονται ο τομέας της αλιείας, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (εκτός του ηλεκτρονικού εμπορίου), η πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Ωστόσο, για τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων θα εξαγγελθεί νέο σχέδιο εντός του δευτέρου εξαμήνου, με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες, βάσει του σχεδίου, αφορούν οικονομικές δραστηριότητες σχετικές με τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι ή μισθωτοί, νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55 ετών, οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε επιχείρηση πέραν του 25%. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% για νέους ηλικίας 18-29, ενώ για άνδρες και γυναίκες στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης, με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό. Δηλαδή η χορηγία για ένα νέο μπορεί να φτάσει τις 84 χιλ. ευρώ ενώ για άλλους δικαιούχους μέχρι τις 70 χιλ. ευρώ.

Πηγή: Philenews