«Ζείτε Κύπρο και αναζητάτε εργασία;»

Υπό τον τίτλο «Ζείτε Κύπρο και αναζητάτε εργασία;» η επίσημη πρώτη σήμερα για την νέα πραγματικότητα όσο αφορά την εγγραφή ή την ανανέωση στο μητρώο αιτητών εργασίας.

Σε μια νέα κανονικότητα επιστρέφουν εξαιτίας και της άρσης των περιορισμών οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για εξεύρεση εργασίας. Συγκεκριμένα, οι ενεργές εγγραφές από όσους αναζητούν εργασία από αύριο Τρίτη σταματούν να γίνονται αυτόματα και θα πρέπει να γίνονται διαδικτυακά, ενώ μέσω διαδικτύου θα μπορούν να γίνονται και νέες εγγραφές.

Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση κωδικών οι οποίοι θα παράγονται από την πλατφόρμα. Σύμφωνα με το Τμήμα Εργασίας, οι κωδικοί πρόσβασης για σκοπούς ανανέωσης των υφιστάμενων εγγραφών θα διαβιβαστούν μέσω SMS σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την περίοδο ανανέωσης η οποία καθορίστηκε σε πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της εγγραφής. Με αφορμή τις αλλαγές αυτές, το Τμήμα Εργασίας καλεί όσους αιτητές εργασίας έχουν αλλάξει αριθμό τηλεφώνου να ενημερώσουν άμεσα τους λειτουργούς της ΔΥΑ ώστε να γίνει εφικτή η διαβίβαση της σχετικής ενημέρωσης. Προκειμένου η νέα ψηφιακή κανονικότητα στην οποία μεταβαίνει η ΔΥΑ να κυλήσει ομαλά, το Τμήμα Εργασίας μέσω της ιστοσελίδας έδωσε στη δημοσιότητα διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων στις οποίες μπορούν οι διάφοροι αιτητές εργασίας να αποτείνονται για βοήθεια.

Οι οδηγίες χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας υπάρχουν αναρτημένες τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας όσο και στην ίδια τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι έχει διαρρυθμιστεί ειδικός χώρος στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας για εξυπηρέτηση των πολιτών οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση από το δικό τους χώρο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

Insider/Philenews