Κορωνοϊός και εργοδότηση: Τι πρέπει να γνωρίζεις;

Στα περίπου τριάντα χρόνια που έχω το προνόμιο να διακονώ τις εργασιακές σχέσεις ως στέλεχος της μεγάλης Εργοδοτικής Οργάνωσης του τόπου, οι κοινωνικοί εταίροι κλήθηκαν πολλές φορές να διαχειριστούν οικονομικές και εργασιακές κρίσεις.

Στις περισσότερες εξ αυτών, οι υφιστάμενοι μηχανισμοί και οι υπάρχουσες ρυθμίσεις ήταν επαρκείς για να οδηγήσουν σε εν πολλοίς ομαλή έξοδο από κάθε κρίση.

Ωστόσο, σε δύο περιπτώσεις χρειάστηκε η επιστράτευση μη συμβατικών μεθόδων και η επίδειξη υπέρτατης καλής πίστης από τους συλλογικούς φορείς των παραγωγικών δυνάμεων για να διαχειριστούμε επιτυχώς τους κινδύνους. Και για να βγούμε από την κρίση, λαβωμένοι και στραπατσαρισμένοι αλλά ζωντανοί και με ανανεωμένη την εμπιστοσύνη στις αρετές και τις δημιουργικές δυνατότητες του λαού μας.


Μπες σήμερα στο kariera.com.cy και βρες τη θέση που σου αξίζει ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων!


Η πρώτη φορά ήταν μετά την καταστροφή στο Μαρί τον Ιούλιο 2011 και η δεύτερη μετά την χρεοκοπία τον Μάρτη 2013.
Η περιπέτεια με την επιδημία του κορωνοϊού, παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με τις δύο προηγούμενες και δημιουργούνται εύλογες πιθανότητες ότι θα καταστεί η τρίτη κρίση που απαιτεί εξωσυμβατικές προσεγγίσεις.
Πρωταγωνίστρια στη διαχείριση των κινδύνων το 2011 και το 2013 η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), πρωταγωνίστρια και τώρα. Μοναδικός στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η ομαλή επιστροφή σε συνθήκες επιχειρησιακής κανονικότητας το ταχύτερο δυνατό. Πάντα σε συντονισμό με τις ηγεσίες των εταίρων μας του συνδικαλισμού και του υπουργείου Εργασίας.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η εμφάνιση του κορωνοϊού (COVID-19) τον Δεκέμβριο του 2019 στην Κίνα και η ογκούμενη εξάπλωσή του σχεδόν σε όλο τον πλανήτη προκαλεί ανησυχία σε εργοδότες και εργοδοτούμενους.

Τι ισχύει για την εργοδότηση στην Κύπρο σε περίπτωση ασθένειας από τον κορωνοϊό

Με σκοπό τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είτε γιατί θα ασθενήσουν εργαζόμενοι είτε γιατί κάποια άτομα θα πρέπει να απομονωθούν για προληπτικούς λόγους, η ΟΕΒ διαμόρφωσε τις πιο κάτω συστάσεις προς όλες τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αναπόφευκτα, κρούσματα του ιού θα εκδηλωθούν και στην Κύπρο:(α) Στην περίπτωση που εργαζόμενοι ασθενήσουν από τον κορωνοϊό, το περιστατικό πρέπει να τύχει χειρισμού ως απουσία για λόγους ασθένειας και η επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική που ήδη εφαρμόζει για χειρισμό τέτοιων περιστατικών. Η πολιτική αυτή μπορεί να προκύπτει από συλλογική σύμβαση, εσωτερικό κανονισμό, σύμβαση εργασίας ή από έθιμο και πρακτική που ακολουθείται. Σε τέτοια περίπτωση ο εργοδοτούμενος δικαιούται επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενδεχομένως δε και συμπλήρωση του επιδόματος για κάποιο διάστημα από τον εργοδότη του.

(β) Εργοδοτούμενος που δεν ασθενεί μπορεί να χρειαστεί να απουσιάσει από την εργασία του ώστε να τεθεί σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους ή για σκοπούς διάγνωσης, π.χ. επειδή έχει ταξιδεύσει πρόσφατα σε χώρα με ενεργή επιδημία ή επειδή έχει έρθει σε επαφή με άτομο μολυσμένο με τον ιό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ούτε η επιχείρηση ευθύνεται για την απουσία του εργαζόμενου, ούτε ο εργαζόμενος ευθύνεται για την αδυναμία του να παραστεί στο χώρο εργασίας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου που λήφθηκε μετά από πρόταση της υπουργού Εργασίας, η υποχρεωτική απουσία από την εργασία με οδηγίες ή εντολή των Αρχών σε καραντίνα και εφόσον θα κατέχουν πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από το υπουργείο Υγείας για κατ’ οίκον περιορισμό ή άλλως πως, θα τυγχάνει χειρισμού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως να ήταν απουσία λόγω ασθένειας. Κάθε περίπτωση απουσίας που θα γίνεται αποδεκτή ως απουσία λόγω ασθενείας από τον Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρέπει να τυγχάνει του ίδιου χειρισμού και από τον εργοδότη.
Πρέπει να τονίσω ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή διαχείριση μιας πρωτόγνωρης πρόκλησης όπου εργαζόμενοι απουσιάζουν από την εργασία τους προληπτικά, στη βάση δηλαδή ενός μέχρι σήμερα, μη νομικά αναγνωρισμένου λόγου.
(γ) Σε περίπτωση απομόνωσης συμφωνημένης μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη για προληπτικούς λόγους και ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να διαμορφωθούν διάφορες συμφωνημένες διευθετήσεις όπως για παράδειγμα:
– Χρήση ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών
– Απουσία από την εργασία με μερικές απολαβές
– Εργασία εξ’ αποστάσεως / τηλεργασία / εργασία από το σπίτι
– Απουσία του εργαζόμενου με απολαβές και κάλυψη του απολεσθέντος χρόνου εργασίας όταν επανέλθει στην εργασία με δημιουργία χρονομερίδας
– Συμφωνημένη άδεια άνευ απολαβών
(δ) Άλλα εξειδικευμένα προβλήματα, εφόσον προκύψουν, μπορούν να επιλυθούν με καλή θέληση και πνεύμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτό επιβάλλουν τα εργασιακά θέσμια και ο εργασιακός μας πολιτισμός. Εννοείται πως η συνεννόηση με τις συντεχνίες εκεί και όπου είναι ενεργές, αποτελεί αναγκαίο πρώτο μέτρο για αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων σε ειδικά προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν.
Νοείται πως οι όποιες διευθετήσεις πέραν των (α) και (β) θα πρέπει να είναι αμοιβαία αποδεκτές.
Διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων
Πρώτιστος και ύψιστος στόχος είναι η διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας εν γένει. Πρόσθετος στόχος είναι η διαφύλαξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του εισοδήματος των επηρεαζόμενων εργαζόμενων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των επιχειρήσεων.
Η επίδειξη ψυχραιμίας από όλους και η συμμόρφωση εργαζόμενων και επιχειρήσεων με τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας, είναι απαραίτητες για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού και περιορισμού των επιπτώσεών του.
* Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ
Πηγή: Philenews