Φοβούνται να γίνουν επιχειρηματίες οι νέοι

Χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ είναι ο αριθμός όσων τολμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Κύπρο σήμερα. Στην Κύπρο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που βρίσκεται σε πρώιμα στάδια ανέρχεται στο 3,9%, τέσσερις μονάδες πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7,8%). Ο φόβος της αποτυχίας παραμένει εξαιρετικά υψηλός καθώς ένας στους δύο Κύπριους φοβάται την αποτυχία όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την έρευνα GEM, που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για λογαριασμό του υπουργείου Ενέργειας και Εμπορίου, το ποσοστό των νέων επιχειρηματιών που βρίσκονται στα πρώτα τους στάδια υποχωρεί κάθε χρόνο στην Κύπρο. Κατά το 2017/2018 το εν λόγω ποσοστό ήταν στο 7,3% και το 2016/2017 στο 12%.
Όπως αναφέρει η έρευνα, η μείωση του ποσοστού μπορεί να αποδοθεί στις βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες που συνέβαλαν στην επέκταση των επιλογών σταδιοδρομίας του πληθυσμού, αλλά και στην αντίληψη της ασφάλειας εργασίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ηλικιακή ομάδα των 45-54 ετών είναι η ηλικιακή ομάδα με την υψηλότερη συμμετοχή στην πρώιμη επιχειρηματική δραστηριότητα (5,2%), ακολουθούμενη από τις ηλικιακές ομάδες των 25-34 (4%) και 35-44 (4%).
Επίσης, η πλειοψηφία των νέων επιχειρηματιών δραστηριοποιείται στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου. Συγκεκριμένα, το 2018/2019, το 46,1% των επιχειρηματιών που βρίσκονται στην πρώτη φάση στησίματος μιας επιχείρησης δραστηριοποιούνται στον τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 31,5%. Ο δεύτερος πιο δημοφιλής τομέας στην Κύπρο είναι η υγεία, η παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς το 13,6% των νέων επιχειρηματιών δραστηριοποιείται στους εν λόγω κλάδους.
Ωστόσο, όπως αναφέρει η έκθεση, είναι απαραίτητο για την Κύπρο να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρηματιών είτε μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικούς πόρους, είτε μέσω της ενίσχυσης της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο σχολείου.
Τέλος, η έκθεση επισημαίνει ότι, παρόλο που υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες από διάφορα υπουργεία για την υποστήριξη του αρχικού οικοσυστήματος και προσφέροντας προγράμματα επιχειρηματικότητας, υπάρχει σήμερα έλλειψη ενορχήστρωσης. Ευελπιστεί τέλος ότι το κενό αυτό θα καλυφθεί με το υφυπουργείο Καινοτομίας.