Καύσωνας και εργασία: Όλα τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους

Insider

Καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει διανύοντας το Καλοκαίρι, η δημιουργία συνθηκών καύσωνα θέτουν σε συναγερμό αρμόδιους φορείς για αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων, επικίνδυνων περιστατικών, προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία καθώς και επηρεασμό της υγείας των εργαζομένων.

Ο Κώδικα Πρακτικής

Για την βαρύτητα εργασίας υπάρχουν τρία επίπεδα – η «ελαφριά» εργασία είναι η εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση. Η «μέτρια» είναι τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα. Η «βαριά» είναι η έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 Kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 39 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 53, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 48 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 42, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 40 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 48, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 43 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 42, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 41 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 43, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 38 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 33, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 42 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 34 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 28, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 43 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 34, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 29 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 25, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 44 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 29, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 26 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 21, αντίστοιχα.