Η χαρτογράφηση των εργαζομένων στην Κύπρο

Eλευθερία Παϊζάνου / INSIDER

Συνολικά 515.510 εργαζόμενοι βρίσκονταν πέρσι στην αγορά εργασίας της Κύπρου καταβάλλοντας τις ανάλογες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, τον εργασιακό χάρτη της χώρας αποτελούσαν 429.389 μισθωτοί του ιδιωτικού και ημιδημόσιου τομέα, 54.977 μισθωτοί του δημόσιου τομέα, 30.770 αυτοτελώς εργαζόμενοι και 374 προαιρετικά ασφαλισμένοι. Το 65,5% των εργαζομένων που αντιστοιχεί σε 337.773 ήταν Ελληνοκύπριοι, το 19% ή 97.605 κοινοτικοί, το 15,1% ή 77.950 αλλοδαποί κυρίως από τρίτες χώρες και 0,4% ή 2.182 Τουρκοκύπριοι.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας από το σύνολο των ενεργών εργαζομένων στο νησί το 52,5% ή 270.534 ήταν άνδρες και το 47,5% ή 244.976 ήταν γυναίκες. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως από τις περίπου 430 χιλ. μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα που αποτελεί το 83,3% των εργαζομένων, οι 257.931 ήταν Ελληνοκύπριοι,  οι 95 χιλ. κοινοτικοί, οι 76.331 αλλοδαποί και 2.118 Τουρκοκύπριοι. Εξάλλου, οι περίπου 55 χιλ. μισθωτοί του δημόσιου τομέα είναι 53.716 Ελληνοκύπριοι, 1.121 κοινοτικοί, 123 αλλοδαποί και 17 Τουρκοκύπριοι.

Όσον αφορά τις 31 χιλ. αυτοτελώς εργαζόμενους, οι 25.837 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 3.441 κοινοτικοί, οι 1.469 αλλοδαποί και οι 33 Τουρκοκύπριοι. Αναφορικά με τους 374 προαιρετικά ασφαλιζόμενους, οι 289 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 44 κοινοτικοί, οι 27 αλλοδαποί και οι 14 Τουρκοκύπριοι. Βάσει των στοιχείων του υπουργείου, το 2020 οι μισθωτοί του ιδιωτικού και ημιδημόσιου τομέα κατέβαλαν εισφορές €984,9 εκατ., οι εισφορές των μισθωτών στον δημόσιο τομέα ήταν €297,3 εκατ., των αυτοτελώς εργαζόμενων ήταν €57,8 εκατ. και οι εισφορές των προαιρετικά ασφαλιζόμενων στο ΤΚΑ ήταν €907 χιλ.. Εξάλλου, την ίδια χρονιά το αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 2020 ήταν €7,9 δισ. Στο μεταξύ το μέσο ασφαλιστέο εισόδημα με πλήρεις εισφορές για μισθωτούς ήταν €21.291 και για τους αυτοτελώς εργαζόμενους €13.560  Φέτος, οι βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ήταν €186,20  την εβδομάδα και €9.682 τον χρόνο.