Έξυπνα επαγγέλματα του μέλλοντος

Του Στέφανου Χατζηιωάννο/Insider

 Αναμφίβολα, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς  και η αυτοματοποίηση σε όλους τους τομείς γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία, η αγορά εργασίας στην Κύπρο εξελίσσεται παράλληλα. Στο προσεχές μέλλον τα επαγγέλματα που απαιτούν δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων θα έχουν σίγουρα υψηλή ζήτηση. Αυτά τα “έξυπνα” επαγγέλματα θα απαιτούν μια συνδυασμένη τεχνική και επιχειρηματική γνώση, καθιστώντας τα ιδανικά για εκείνα τα άτομα που είναι πρόθυμα να προσαρμόζονται  σε νέες προκλήσεις και να εξελίσσουν συνεχώς τις γνώσεις τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας.

Ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς για έξυπνα επαγγέλματα στην Κύπρο είναι ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναμένεται να δημιουργήσει πληθώρα νέων ευκαιριών απασχόλησης, σε πεδία όπως το Μachine Learning, την Ανάλυση Δεδομένων και την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Αυτές οι εργασίες θα απαιτούν άτομα τα οποία θα μπορούν να αναλύουν πολύπλοκα σύνολα δεδομένων και να αναπτύσσουν αλγόριθμους με τους οποίους θα επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες αποτελεσματικά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίζεται σε διάφορα πεδία, όπως:

στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών παιχνιδιών

στα έμπειρα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων γύρω από ζητήματα πραγματικής ζωής, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών

στην επεξεργασία φυσικών γλωσσών που βοηθά στην κατανόηση των νοημάτων μίας γλώσσας με τη χρήση μηχανών

στον προγραμματισμό νοήμονος συμπεριφοράς σε μηχανές με τη χρήση νευρωνικών δικτύων τα οποία προσομοιώνουν τις φυσικές συνδέσεις ενός ανθρώπινου εγκεφάλου

στη ρομποτική, όπου προγραμματίζονται υπολογιστικά συστήματα, ώστε να «βλέπουν», να «ακούν» και να «αντιδρούν» με βάση τα ανθρώπινα πρότυπα συμπεριφορά.

Ένας άλλος τομέας που αναμένεται να γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον είναι ο τομέας της Κυβερνοασφάλειας. Καθώς οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται, οι εταιρείες και οι οργανισμοί θα χρειαστούν ειδικευμένους επαγγελματίες για την προστασία των δικτύων και των δεδομένων τους. Τα επαγγέλματα στον χώρο της Κυβερνοασφάλειας μπορεί να κατατάσσονται σε τεχνικούς ρόλους, όπως Επαγγελματίες Χάκερς μέχρι πιο στρατηγικούς ρόλους, όπως διαχειριστές κινδύνων και ανάπτυξης πολιτικής.

Εκτός από τους τεχνικούς ρόλους, τα έξυπνα επαγγέλματα στην Κύπρο θα απαιτούν επίσης άτομα που είναι εξοικειωμένα με την Επικοινωνία και τη Συνεργασία. Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο αλληλένδετες ανά το παγκόσμιο, θα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες που μπορούν να γεφυρώνουν πολιτιστικούς και γλωσσικούς φραγμούς. Αυτές οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν θέσεις στο Διεθνές Μάρκετινγκ, τη Διαπολιτισμική Διαχείριση και τις Υπηρεσίες Μετάφρασης.

Ένας άλλος τομέας που αναμένεται να γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη είναι ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η μετάβαση της ανθρωπότητας σε πιο καθαρές πηγές ενέργειας, θα δημιουργήσει ανάγκη για επαγγελματίες που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν βιώσιμες λύσεις στον τομέα της ενέργειας. Τα επαγγέλματα σε αυτόν τον τομέα μπορεί να περιλαμβάνουν ρόλους στην Εγκατάσταση Ηλιακών Πάνελ, τη Συντήρηση Ανεμογεννητριών και την Ενεργειακή Συμβουλευτική.

Το μέλλον προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες για όσους είναι πρόθυμοι να αναλάβουν νέες προκλήσεις και να εξελιχθούν, είτε αυτό είναι στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας, των Διεθνών Επιχειρήσεων ή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, εκτός από την τεχνολογική εξέλιξη, τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα τα διαμορφώσουν και άλλες, συχνές πια, παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι πιθανές χρηματοοικονομικές κρίσεις και οι πανδημίες…

* Λειτουργός ΕΒΕ Πάφου