Εξετάσεις για το Δημόσιο στις 31 Οκτωβρίου

Όσοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις που θα γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Οι εξετάσεις διεξάγονται προκειμένου οι υποψήφιοι να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό επιτυχίας, το οποίο πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μαζί με την αίτησή τους, όταν δημοσιευθούν κενές θέσεις κατά το έτος που έπεται της ημερομηνίας διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων. Μάλιστα, το κράτος βγάζει και ένα ποσό από τη διαδικασία, καθώς τα εξέταστρα ανέρχονται στα €50 και οι υποψήφιοι για θέσεις στο δημόσιο συνήθως είναι χιλιάδες. Τα έσοδα, όπως αναφέρεται από την επίσημη πλευρά, στόχο έχουν να καλύψουν το κόστος, τόσο για την προετοιμασία των εξετάσεων, όσο και για το προσωπικό που θα εργαστεί εκείνες τις μέρες. Επίσης, τα χρήματα καλύπτουν μέρος του κόστους διόρθωσης και βαθμολόγησης των γραπτών. Τα τέλη της εξέτασης δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. Χθες, 14 Σεπτεμβρίου 2020, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, γίνεται και η πληρωμή τελών για συμμετοχή στις εξετάσεις για πρόσληψη στο δημόσιο.

Θα υπάρχει γραπτή εξέταση για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις 31.10.2020. Επίσης θα υπάρχει γραπτή εξέταση για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις 14.11.2020. Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω γραπτές εξετάσεις έχουν όσοι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία. Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση στις εξετάσεις του 2018 και 2019 δεν χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις του 2020 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το email και τον κωδικό πρόσβασης που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους τα προηγούμενα χρόνια.

Σε τι θα εξεταστούν

Η γραπτή εξέταση, και στις δύο περιπτώσεις, θα είναι εξέταση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αποτελούμενη από τα ακόλουθα τρία θέματα:
(ι) αριθμητική ικανότητα,
(ιι) αφαιρετική ικανότητα, και
(ιιι) λεκτική ικανότητα.
Επιτυχών θα θεωρείται όποιος συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την υπηρεσία εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά.
Τονίζεται ότι η υποβολή αίτησης καθώς και η ταυτόχρονη πληρωμή των τελών για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη στο δημόσιο 2020 γίνεται στο ίδιο ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω του ιστότοπου: http://epd.moec.gov.cy .