ΕΡΓΑΝΗ: Ένα πολυεργαλείο στα χέρια του υπ. Εργασίας

Άγγελος Νικολάου /Insider

Με σταθερά βήματα προχωρεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μοντέλου λειτουργίας, των διαδικασιών και των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των υπουργών Εργασίας Κύπρου και Ελλάδος στις 30/9/02022, στη βάση του οποίου παραχωρείται η τεχνογνωσία ενός από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα στην αγορά εργασίας, του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Πρόκειται για λογισμική εφαρμογή η οποία μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις ροές μισθωτής εργασίας και προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής βασικών όρων εργοδότησης όπως μισθό, ώρες εργασίας, εβδομαδιαία ημεραργία κτλ. Μέσω του συστήματος, δίνεται στους αρμόδιους επιθεωρητές η δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, αλλά και στους ίδιους τους εργαζομένους η δυνατότητα παρακολούθησης της τήρησης των όρων εργοδότησής τους απευθείας μέσα από το Σύστημα, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στα Επαρχιακά Γραφεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στόχος η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και η ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της Κύπρου. Το σύστημα έχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρους ιστορικού για τον κάθε εργοδοτούμενο, καλύπτοντας όλο τον εργασιακό του βίο.

Ο εργοδότης μέσα από την υποχρέωση του από τη σχετική νομοθεσία περί Γραπτής Ενημέρωσης για Βασικούς Όρους Εργοδότησης θα καταγράφει τους όρους εργοδότησης στο σύστημα (π.χ. μισθούς, ώρες εργασίας, εβδομαδιαία off, ειδικότητα κτλ). Περαιτέρω, σε περιπτώσεις τροποποίησης ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα και υποχρέωση ενημέρωσης του συστήματος.

Σε ό,τι αφορά τον εργοδοτούμενο, θα έχει επίσης τη δυνατότητα με συγκεκριμένο κωδικό να έχει πρόσβαση στο σύστημα ώστε να ενημερώνεται για τους όρους εργοδότησης του όπως αυτοί έχουν καταγραφεί από τον εργοδότη. Με τον τρόπο αυτό, θα βοηθηθεί η αποσυμφόρηση στα Επαρχιακά γραφεία των  Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) και Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) για πληροφόρηση, ενώ θα μειωθεί παράλληλα και η εξάρτηση του ασφαλισμένου από τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Πρωτίστως, ο εργοδοτούμενος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να διαπιστώνει εάν τα πραγματικά δεδομένα εργοδότησής του διαφέρουν και να προχωρεί σε καταγγελία στα αρμόδια Τμήματα.

Μέσα από το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, οι επιθεωρητές μπορούν να παρακολουθούν: (α) προσλήψεις, (β) τερματισμούς απασχόλησης, (γ) όρους εργασίας, (δ) μισθό (κατώτατο μισθό), 13ο μισθό κτλ., καθώς και τις (ε) πραγματικές ώρες εργασίας ώστε να εντοπίζεται τυχόν υποδηλωμένη εργασία και κατά συνέπεια υποδηλωμένες απολαβές.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα καταγραφής χρόνου εργασίας τόσο από τα υποστατικά της επιχείρησης όσο και σε περίπτωση τηλεργασίας.

Παράλληλα, κάθε επιθεωρητής θα έχει υποχρέωση καταγραφής σημαντικών στοιχείων επιθεώρησης ώστε, άλλοι αρμόδιοι επιθεωρητές να ενημερώνονται και να προχωρούν με δικές τους ενέργειες (π.χ. σε επιθεώρηση για αδήλωτη εργασία να εντοπίζονται πιθανές παραβιάσεις ασφάλειας και υγείας).

Το ΥΕΚΑ σε πλήρη συνεργασία με το υφυπουργείο Καινοτομίας και Έρευνας προχωρούν ήδη στη διαδικασία καταγραφής ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων για την εισαγωγή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ το συντομότερο δυνατό.

Εντός της επόμενης εβδομάδας αντιπροσωπεία από την Ελλάδα με επικεφαλής τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη, θα επισκεφθεί την Κύπρο, με σκοπό να καταγραφούν οι τεχνικές δυνατότητες και λειτουργίες του συστήματος. Ακολούθως, σε συνεργασία με το ΥΕΚΑ και το υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, θα τεθούν χρονοδιαγράμματα και προτεραιότητες ώστε να καταγραφούν οι όροι, να δημιουργηθεί η κάρτα εργασίας και να δημιουργηθεί η αρχιτεκτονική του συστήματος. Οι οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις στη νομοθεσία θα προχωρούν ανάλογα.

Παρέμβαση

Φρένο τώρα στην αδήλωτη εργασία

Μπλόκο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στην αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, όπως επίσης και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο θεωρείται ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα στην αγορά εργασίας. Είναι γεγονός ότι η αδήλωτη εργασία πλήττει εκτός από τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που σέβονται τους νόμους, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που τις ανταγωνίζονται αθέμιτα με φθηνό προσωπικό. Δεν είναι τυχαίος ο λόγος που γίνεται για πολυεργαλείο, που έλειπε από το Υπουργείο Εργασίας και το οποίο θα είναι διαθέσιμο ακόμα και στους ίδιους τους εργαζομένους με το οποίο εξασφαλίζεται η άμεση, σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος για την έναρξη και λήξη της εργασίας κάθε μισθωτού. Μέσα από το σύστημα αυτό οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα ωράρια λειτουργίας και της σύμβασης του κάθε εργαζομένου και επομένως θα μπορούν να κάνουν πιο στοχευμένους ελέγχους για να διαπιστώνουν αν τηρούνται οι συβάσεις και στην περίπτωση μη τήρησής τους να επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις.