ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Follow

This company has no active jobs

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Company Information

About Us

Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου είναι η κορυφαία αλυσίδασουπερµάρκετ στην περιοχή της Πάφου, µε πέντε υπεραγορές. Έχει επίσηςαξιοσηµείωτη παρουσία στην Επαρχία Λεµεσού, λειτουργώντας τρεις ακόµηυπεραγορές. 

 

Η Εταιρεία µας, έχει αναπτύξει πολύ ισχυρές συνεργασίες µεδιεθνείς οργανισµούς για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον εξοπλισµό τωνκαταστηµάτων µας, καθώς και µε διακεκριµένους παροχείς υπηρεσιών για τη συνεχήεκπαίδευση του προσωπικού µας.

 

Εκτός από τους τοπικούς σηµαντικούς εισαγωγείς, διανοµείς καικορυφαίους παραγωγούς, η Εταιρεία συνεργάζεται επίσης, µε περισσότερους από 150Ευρωπαίους προµηθευτές και µε άλλους 50 παγκοσµίως.

 

Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου ήταν η πρώτη αλυσίδα στην Κύπροστον τοµέα του λιανεµπορίου, η οποία πιστοποιήθηκε ταυτόχρονα µε τα πρότυπα ISO9001: 2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ) και ISO 22000: 2005 (ΣυστήµαταΔιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων). Αυτό επαληθεύει τα υψηλά πρότυπα που θέτει ηΕταιρεία στις δραστηριότητές της, τηρώντας όλους τους νόµους, κανονισµούς καιπρότυπα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης, σχετικά µε την ποιότητα και τηνυγιεινή των τροφίµων, υπογραµµίζοντας µε αυτό τον τρόπο το σεβασµό της προςτους χιλιάδες πιστούς πελάτες της.

Subscribe to our newsletter