ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Follow

This company has no active jobs

ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Company Information

About Us

Εκπαιδυτικό κέντρο με ειδίκευση στα Φιλολογικά μθήματε και μελετητήριο Δημοτικού.

Στο “Περί Φιλολογίας”, με την πολύχρονη πείρα μας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, Ιστορίας και Λατινικών, αναπτύσσουμε τις δυνατότητες και την αυτοπεποίθηση του κάθε μαθητή για να πετύχει το στόχο του.

Contact Us

Subscribe to our newsletter