Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων

Follow

This company has no active jobs

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων

Company Information

About Us

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιστικών Σχέσεων ιδρύθηκε το 2020 και έχει ως στόχο την προώθηση και διάδοση της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη συμβολή με κάθε πρόσφορο δυνατό τρόπο στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτιστική δικτύωση.

Subscribe and receive our latest vacancies