Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ)

Follow

This company has no active jobs

Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ)

Company Information

About Us

O Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 ως μια μη κερδοσκοπική νομική οντότητα με κύρια μέλη την Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ). Επίτιμα μέλη είναι ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), ο παράλληλος εισαγωγέας Krinera Ltd και οι φαρμακαποθήκες ΜΕΦΑΛ, ΚΕΔΙΦΑΠ, και Blue Pharmacies. Διευθυντής του ΚΟΕΦ είναι ο κ. Αρτούρος Ισσέγιεκ.

Ο βασικός ρόλος του ΚΟΕΦ αφορά στη δημιουργία και αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος επαλήθευσης φαρμάκων, στην υποστήριξης όλως των φορέων που έχουν την υποχρέωση να το εφαρμόζουν καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του, έτσι που να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το καταστατικό ίδρυσης του ΚΟΕΦ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες, όπως τη διοργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην επιμόρφωση των εταίρων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού.