ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ

Follow

This company has no active jobs

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ

Company Information

About Us


Ανακοίνωση για Προκήρυξη Θέσεων 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠεριφερειακούΒρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας για παιδιά προσχολικής ηλικίας ανακοινώνειτην προκήρυξη των πιο κάτω θέσεων:

1.  

 

2.    

 

3.    

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντακαι τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διάρκεια απασχόλησης καιτις γενικέςπροϋποθέσεις διορισμού, οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους (ΑΝΕΤ), http://www.anetroodos.org/, μέσα από τηνοποία μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Εργοδότησης. Επιπλέον, μπορούννα απευθύνονται στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, στοτηλέφωνο 22 000901 από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8:30-16:30, αλλάκαι στην ηλεκτρονική διεύθυνσηnurseryschool.sec@gmail.com,

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Όλες οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτηταέγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον ΠεριφερειακόΒρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, μεταξύ των ωρών 8:30 – 16:30, στη διεύθυνση:Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής ή νααποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: ΕκτελεστικόΔιευθυντή Ιδρύματος Γιαννάκη Παπαδούρη, Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 47, 2862 Καλοπαναγιώτης.Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούννα υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα, μέσω τηςηλεκτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com.

 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεωνείναι η Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνίατης ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται).

 

 

Subscribe to our newsletter