Αξιοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά του βιογραφικού σας

Η επιλογή ενός υποψηφίου για συνέντευξη ενδέχεται να μη εξαρτάται στο μέλλον αποκλειστικά από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ένα πρόγραμμα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με λογισμικό που ελέγχει τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων βάσει μιας σειράς λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με την εργασία, μπορεί πλέον να είναι ο λόγος για τον οποίο το βιογραφικό σημείωμά σας επιλέχθηκε «από τον σωρό».

Καθώς ο αριθμός των αιτήσεων μέσω Διαδικτύου για την πλήρωση θέσεων εργασίας διαρκώς αυξάνεται, οι μεγάλες επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη χρήση λογισμικού επιλογής υποψηφίων κάθε φορά που κρίνουν σκόπιμη την επίσπευση της διαδικασίας επιλογής.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το British Broadcasting Corporation (BBC), η συντριπτική πλειονότητα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων διεθνώς χρησιμοποιεί πλέον ηλεκτρονικά συστήματα για τον έλεγχο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, τουλάχιστον κατά τα προκαταρκτικά στάδια της διαδικασίας επιλογής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, κατά κανόνα, μέσω συστημάτων εντοπισμού υποψηφίων που αξιολογούν τα προσόντα σας ελέγχοντας το βιογραφικό σας βάσει μιας σειράς προεπιλεγμένων λέξεων-κλειδιών.

Αυτές οι λέξεις-κλειδιά αποκαλύπτουν στον δυνητικό εργοδότη σας πολύτιμα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα, την εμπειρία, τις ικανότητες και τα επιτεύγματά σας.

Σαφήνεια και συντομία

Οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά λαμβάνουν χιλιάδες αιτήσεις για κάθε αναγγελθείσα κενή θέση εργασίας. Αντί η αξιολόγηση των αιτήσεων να γίνεται με χειρωνακτικές μεθόδους και μεθόδους εντάσεως εργασίας, οι επιχειρήσεις προτιμούν πλέον να χρησιμοποιούν λογισμικό επιλογής υποψηφίων στο στάδιο της προεπιλογής των βιογραφικών σημειωμάτων με στόχο να εντοπίσουν τα καλύτερα εξ αυτών και να απορρίψουν όσα δεν θα κριθούν επιλέξιμα για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Για να βγείτε νικητές από την «αναμέτρηση» με τα εν λόγω προγράμματα, πρέπει πάση θυσία να αποφύγετε τη σύνταξη πολύπλοκων βιογραφικών που προκαλούν σύγχυση. Το βιογραφικό σας σημείωμα πρέπει να είναι απλό και σύντομο, ώστε η τεχνολογική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την αξιολόγησή του να μπορέσει να επεξεργαστεί απρόσκοπτα τις πληροφορίες που υποβάλλετε.

Μάθετε τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας

Η γνώση του τίτλου και των απαιτήσεων της συγκεκριμένης θέσης εργασίας στους κόλπους της επιχείρησης αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή έκβαση της αίτησής σας. Το βιογραφικό σας θα ξεχωρίσει αν περιγράφετε ορθά τις αρμοδιότητες που συνδέονται με τη θέση σας στον τομέα σας. Θυμηθείτε να γράψετε αυτές τις λέξεις στην αρχή του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς μόνο η αναγραφή του ονόματός σας δεν αρκεί. Οι ειδήμονες υποστηρίζουν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες επιλογής του βιογραφικού σας σημειώματος από το λογισμικό επιλογής υποψηφίων.

Προτού συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα, κάντε έρευνα για να επιλέξετε τη λέξη που περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επαγγελματικό σας προφίλ. Είναι, για παράδειγμα, προτιμότερο να γράψετε βοηθός, εκτελεστικό στέλεχος, συντονιστής, διευθυντής ή διευθυντής λογιστηρίου;

Σε μια διαρκώς πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η σύνταξη ενός γενικόλογου βιογραφικού σημειώματος έχει μάλλον πάψει να αποτελεί την προσφορότερη λύση. Για να κριθείτε επιλέξιμος από το λογισμικό επιλογής υποψηφίων, θα πρέπει να είστε συγκεκριμένος, ειλικρινής και να παρουσιάζετε το επαγγελματικό σας προφίλ σύμφωνα με την πάγια ορολογία του εκάστοτε κλάδου. Κάντε λοιπόν την έρευνά σας, χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τη θέση που σας ενδιαφέρει και φροντίστε να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Πηγή: Eures