10 λόγοι που τα Επαγγελματικά Αγγλικά αποτελούν Διαβατήριο Επιτυχίας

  1. Η Αγγλική είναι η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας και κατ’ επέκταση η διεθνής γλώσσα του επαγγελματικού και επιχειρηματικού κόσμου.
  2. Στα περισσότερα επαγγέλματα η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι αναγκαία και απαραίτητη.
  3. Μπορεί να γνωρίζετε καλά Αγγλικά, αλλά η επαγγελματική Αγγλική γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από την καθομιλουμένη Αγγλική. Έχει τους δικούς της εξειδικευμένους όρους, φρασεολογία, κανόνες και σύνταξη και είναι αναγκαίο ένας εργαζόμενος να καταρτιστεί σε αυτή για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.
  4. Αυξήστε τις προοπτικές εξεύρεσης εργασίας και τις προοπτικές ανέλιξης σας. Η πλειοψηφία των εργοδοτών απαιτούν όπως οι εργοδοτούμενοι τους να είναι πολύ καλοί χρήστες της Αγγλικής γλώσσας. Βελτιώνοντας τα επαγγελματικά Αγγλικά σας, μπορείτε να ξεχωρίσετε από τους άλλους υποψήφιους και να προκαλέσετε εντύπωση στους εργοδότες.
  5. Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας σημείωμα. Δεν είναι αρκετό να είστε γνώστες της επαγγελματικής Αγγλικής γλώσσας, αλλά πρέπει να μπορείτε να το αποδείξετε με την κατάλληλη πιστοποίηση. Οι εργοδότες εκτιμούν και προτιμούν εργοδοτούμενους οι οποίοι δείχνουν δέσμευση την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και στην επαγγελματική τους κατάρτιση.
  6. Μείνετε ενήμεροι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο επάγγελμα σας. Η πλειοψηφία των μελετών και ερευνών σχετικά με τις εξελίξεις στα πλείστα επαγγέλματα εκδίδονται στην Αγγλική γλώσσα και συγκεκριμένα στην επαγγελματική αγγλική. Εάν κατέχετε την Αγγλική επαγγελματική γλώσσα τότε έχετε το προτέρημα να μπορείτε να παρακολουθείτε και να είστε ενήμεροι με όλες τις διεθνής εξελίξεις στον τομέα σας.
  7. Βελτιώστε την επαγγελματική κινητικότητα σας. Βελτιώνοντας τα επαγγελματικά αγγλικά σας μπορείτε να εργαστείτε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η επαγγελματική αγγλική γλώσσα είναι το πιο δυνατό επαγγελματικό διαβατήριο που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.
  8. Η Αγγλική είναι η γλώσσα του διαδικτύου. Οι πλειοψηφία των ιστοσελίδων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι περισσότερες διαδικτυακές επικοινωνίες είναι στην Αγγλική. Εάν μέσω της διαδικτυακής σας παρουσίας επιδεικνύετε καλή γνώση της Αγγλικής επαγγελματικής γλώσσας, τότε το προφίλ της επιχείρησης σας εξυψώνεται.
  9. Βελτιώνοντας τα επαγγελματικά Αγγλικά σας, μπορείτε να βελτιώσετε την σχέση σας με συναδέλφους, πελάτες, και συνεργάτες και να φτάσετε ένα πιό ψηλό επίπεδο αλληλοκατανόησης και συνεργασίας.
  10. Η βελτίωση των επαγγελματικών Αγγλικών σας είναι πιο εύκολη απ΄ ότι νομίζετε. Υπάρχουν πλέον εξαιρετικά επαγγελματικά κέντρα που προσφέρουν προγραμματα Επαγγελματικών Αγγλικών. Ένα από αυτά είναι το European Legal Training Center (ELTC) που οργανώνει συστηματικά προγράμματα Επαγγελματικών Αγγλικών για στελεχη επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα Επαγγελματικών Αγγλικών της ELTC ειναι διάρκειας 30 ωρών και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.