Τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα και στο Δημόσιο

Insider/Αδάμος Αδάμου  

Η τηλεργασία δεν θα αποτελεί προνόμιο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προωθείται και στο Δημόσιο, μαζί και με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης. Μετά και τη σχετική συμφωνία με την PricewaterhouseCoopers Ltd για τη διεξαγωγή μελέτης για το θέμα, το νερό φαίνεται να μπήκε στο αυλάκι, καθώς η ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα εντάσσεται και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εξαιτίας μάλιστα της συγκεκριμένης πρόνοιας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026, έγινε το καλοκαίρι και η συμφωνία με την PwC, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να είναι έτοιμα αρχές του νέου χρόνου. Στο πλαίσιο, πάντως, διεξαγωγής της μελέτης, εδώ και αρκετές μέρες το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας έλαβε σχετική πρόσκληση για συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου, το οποίο έπρεπε να συμπληρωθεί  μέχρι την περασμένη Παρασκευή  9 Σεπτεμβρίου.

Στη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καταγράφονται μεταξύ άλλων οι σκοποί της μελέτης αλλά σειρά επεξηγήσεων για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, περιλαμβανομένης της τηλεργασίας, για σκοπούς συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Για τη μελέτη, το ΥΠΟΙΚ σημειώνει πως στόχος της  είναι να καταγραφούν εισηγήσεις για ευέλικτες μορφές απασχόλησης που να μπορούν να εφαρμοστούν στην κυπριακή δημόσια υπηρεσία ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Η μελέτη, όπως διευκρινίζεται, αφορά τη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή τα Υπουργεία/Υφυπουργεία και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτά, καθώς και τις Συνταγματικές/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες του Κράτους, ενώ δεν αφορά τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες (εκπαιδευτική υπηρεσία, στρατό, αστυνομία) ούτε τους ημικρατικούς οργανισμούς (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).

Μια μοναδική ευκαιρία…

Την εν λόγω πρόσκληση έλαβαν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και όσοι κατέχουν στην ουσία ηλεκτρονική υπηρεσιακή διεύθυνση, ωστόσο το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού είχε ζητήσει να απαντηθεί μόνο από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας. Απηύθυνε δε έκκληση να το πράξουν αυτό, καθώς, όπως σημειώνει, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, ώστε οι υπάλληλοι να εκφράσουν την άποψη τους και να τροφοδοτήσουν τη διαμόρφωση πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα, «επομένως η συνεισφορά τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμη».

Διευκρίνιζε επίσης πως η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και πως δεν θα αποκαλύπτεται ούτε η ηλεκτρονική διεύθυνση των υπαλλήλων αλλά και πως έχουν αποφευχθεί ερωτήματα ή η αναζήτηση πληροφοριών/στοιχείων που μπορεί να αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ή που να οδηγούν στην ταυτοποίηση των υπαλλήλων, όπως η υπηρεσία, η θέση ή η μισθοδοσία τους, «προς συμμόρφωση με τον περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο (Ν. 125(Ι)/2018)». Το Υπουργείο Οικονομικών επιπρόσθετα για σκοπούς υποβοήθησης της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, κατέγραφε και σχετικές επεξηγήσεις για διάφορες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ως εξής:

Τηλεργασία: Αφορά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων του υπαλλήλου από το χώρο διαμονής του ή από οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός του τόπου εργασίας του, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

 Ευέλικτο/Ελαστικό ωράριο εργασίας: Ο υπάλληλος αποφασίζει ο ίδιος την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής του κάθε μέρα, μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, καλύπτοντας όμως τον ελάχιστα καθορισμένο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας εργασίας.

Μειωμένη εργάσιμη εβδομάδα: Ο υπάλληλος μπορεί να εργαστεί τον ελάχιστα καθορισμένο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας εργασίας σε διάστημα λιγότερων ημερών (π.χ. τεσσάρων (4) αντί πέντε (5) ημερών).

Εναλλασσόμενη/μεικτή τηλεργασία (υβριδικό μοντέλο εργασίας): Συνδυασμός τηλεργασίας όπως ορίζεται πιο πάνω με εργασία στο φυσικό χώρο εργασίας του υπαλλήλου.

Μειωμένη απασχόληση: Ο υπάλληλος απασχολείται λιγότερες ώρες από το καθορισμένο ωράριο εργασίας (υπό-προϋποθέσεις), με καταβολή αντίστοιχα μειωμένων απολαβών.

Ατομικός λογαριασμός χρόνου εργασίας: Ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των συνολικών ωρών εργασίας του με μεγαλύτερη ευελιξία εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (π.χ. σε εβδομαδιαία, ετήσια ή εξαμηνιαία βάση), ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού ή/και τις επιθυμίες του ιδίου (π.χ. μια μέρα να εργαστεί δέκα (10) ώρες και μια άλλη μέρα πέντε (5) ώρες).

«Ψήνεται» το νομοσχέδιο που θα αφορά όλους

Όσον αφορά την ρύθμιση τουλάχιστον της τηλεργασίας, θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να αναμένονται εξελίξεις που θα αφορούν τόσο τον ιδιωτικό τομέα όσο και το δημόσιο. Το θέμα συζητήθηκε μόλις την περασμένη Τρίτη στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής και όπως αναφέρθηκε, το σχετικό νομοθέτημα που έχει εδώ και καιρό ετοιμαστεί και βρίσκεται στην Νομική Υπηρεσία αναμένεται αυτή την εβδομάδα να επιστραφεί στο Υπουργείο Εργασίας.

Το νομοθέτημα έχει ετοιμαστεί εδώ και μήνες και συζητήθηκε ήδη σε ομάδα εργασίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, όπως είχε αποφασιστεί με τους κοινωνικούς εταίρους και με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου, πριν τον αδόκητο θάνατο της. Για το θέμα, ωστόσο, υπάρχουν και διαφωνίες, όπως αναφέρθηκε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή,  κυρίως για το δικαίωμα της αποσύνδεσης με τους εργοδότες να εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις καθώς θέλουν να συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα στο πλαίσιο και του διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντούτοις, όπως διευκρινίστηκε, παρά τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ η κυβέρνηση προτίθεται μετά από νέα διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσει το τελικό νομοσχέδιο στη Βουλή με στόχο οι ρυθμίσεις να ψηφιστούν πριν το τέλος του χρόνου.

ΑΠΟΨΗ

Αναγκαίες λόγω νέας πρακτικής οι ρυθμίσεις

Από τα όσα αναφέρθηκαν και την περασμένη Τρίτη στη Βουλή, προκύπτει ότι η ρύθμιση της τηλεργασίας επείγει, καθώς μεγάλος πλεον αριθμός εργαζομένων, κυρίως στις υπηρεσίες, εργάζεται και από το σπίτι. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας, όπως παραδέχτηκε και εκπρόσωπος της ΟΕΒ, κερδίζει έδαφος αλλά υπάρχει και ως επιλογή, ως επακόλουθο και των όσων άφησε πίσω της η πανδημία. Στην ουσία σήμερα, πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται… υβριδικά, μια δυο φορές από το σπίτι την εβδομάδα και τις υπόλοιπες στο γραφείο. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση του ζητήματος με νομοθεσία επιβάλλεται. Επιβάλλεται, όμως να υπάρξουν απλές και κατανοητές διαδικασίες προκειμένου η ευελιξία που προσφέρεται για όλα τα μέρη να μην χαθεί στις λεπτομέρειες.

.