Τι θα ισχύει για την κρατική στήριξη μετά τον Ιούνιο

Η ανακοίνωση ότι τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα συνεχιστούν και μετά τον Ιούνιο, αποτέλεσε καλό νέο για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ωστόσο, ο τρόπος που θα δοθεί αυτή επιπλέον στήριξη δεν ήταν πολύ ξεκάθαρος. Από τις πρώτες πληροφορίες που συνέλεξε το Insider, φαίνεται πως μετά τη λήξη των κυβερνητικών σχεδίων στις 12 Ιουνίου, και για συνέχιση της στήριξης θα λαμβάνονται υπόψη ο κύκλος εργασιών που είχε η επιχείρηση τον αντίστοιχο μήνα πέρσι αλλά και η μείωση που θα έχει φέτος τον ίδιο μήνα. Παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός του προσωπικού που θα εργοδοτείται.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της κρατικής στήριξης μετά τον Ιούνιο, είναι οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν για τρεις μήνες στα κυβερνητικά σχέδια και να μην προχωρήσουν σε απολύσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου (δηλαδή για όσο καιρό θα διαρκεί η στήριξη).

Ο τρόπος με το οποίο θα εφαρμοστεί η κρατική στήριξη είναι ο εξής: Αν μία επιχείρηση πχ τον Ιούλιο έχει μείωση κύκλου εργασιών 50% (YtY) και γι’ αυτό εργοδοτεί το 50% του προσωπικού της, τότε τα κράτος θα δώσει κρατική στήριξη στο υπόλοιπο 50% που δεν εργάζεται (το ποσό της στήριξης θα είναι στη βάση των δυνατοτήτων που θα έχει το υπουργείο Οικονομικών). Αν τον Αύγουστο ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει ετήσια μείωση 60% και επανέλθει ακόμα 10% του προσωπικού στην εργασία, το κράτος θα στηρίζει το υπόλοιπο 40% του προσωπικού που δεν θα εργάζεται.

Ουσιαστικά θα παρέχεται απευθείας κρατική στήριξη στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεν θα εργάζονται λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών.

Ελευθερία Παϊζάνου