Τι μέτρα πήραν 11 ευρωπαϊκές χώρες για τους εργαζόμενους

Γενναία στήριξη στους εργαζομένους παρέχουν τα μέτρα που έλαβαν 11 ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση της επιδημίας στην οικονομία και στην απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που συγκέντρωσε η Εφημερίδα των Συντακτών, οι 11 χώρες παρέχουν:

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση Μακρόν αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με κρατικούς πόρους για 2 μήνες το 100% του μισθού.

Στην Πορτογαλία η δημόσια αναπλήρωση φτάνει στο 75%

Στη Σουηδία στο 95%.

Στη Δανία το κράτος καταβάλλει το 75% του μισθολογικού κόστους (μέχρι τα 2.300 ευρώ περίπου / 23.000 κορόνες), με την προϋπόθεση οι επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το υπόλοιπο 25%.

Η Ιρλανδία καλύπτει το 70% του μισθολογικού κόστους, για ποσό έως 3.200 ευρώ και για 3 μήνες.

Στη Γερμανία θα επιδοτηθεί έως το 67% του καθαρού μισθού των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή έχουν θέσει το προσωπικό τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, η IGMetall, εξασφάλισε κάλυψη του 80% του μισθού (60% από το κράτος και 20% από τους εργοδότες).

Στην Ολλανδία προωθείται η κάλυψη έως 90% της μισθολογικής δαπάνης για κάθε τύπο απασχόλησης μέσα από το σχήμα Επείγουσας Στήριξης για την Απασχόληση.

Δείτε αναλυτικά στον Πίνακα