Τι είναι ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ στο χώρο εργασίας;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – Mobbing. Ο εκφοβισμός θεωρείται συνήθως ως πράξη ή λεκτική παρατήρηση από άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό να βλάψουν ή να απομονώσουν ένα άλλο άτομο στο χώρο εργασίας. Μερικές φορές, ο εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει και αρνητική φυσική επαφή. Ο εκφοβισμός συνήθως συνεπάγεται επανειλημμένα περιστατικά ή συμπεριφορά που αποσκοπεί να εκφοβίσει, να προσβάλει, να υποβαθμίσει ή να εξευτελίσει ένα συγκεκριμένο άτομο.

Είναι ο εκφοβισμός ένα ζήτημα στο χώρο εργασίας;

Ναι, ο εκφοβισμός είναι ένα θέμα στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, μερικές φορές είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εάν ο εκφοβισμός συμβαίνει στο χώρο εργασίας. Πολλές μελέτες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια “λεπτή γραμμή” μεταξύ ισχυρής διαχείρισης και εκφοβισμού. Τα σχόλια που είναι αντικειμενικά και αποσκοπούν στην παροχή εποικοδομητικής ανταπόκρισης δεν θεωρούνται ως εκφοβισμός, αλλά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον εργαζόμενο στο έργο του.

Η συμπεριφορά εκφοβισμού και παρενόχλησης δεν περιλαμβάνει:

• Την δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών απόψεων.

• Την προσφορά εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, καθοδήγηση ή συμβουλές σχετικά με τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την εργασία.

• Την λογική δράση του εργοδότη ή του διευθυντή / manager σχετικά με τη διαχείριση και διεύθυνση των εργαζομένων (π.χ. διαχείριση της απόδοσης ενός εργαζομένου, λήψη εύλογων πειθαρχικών μέτρων, ανάθεση εργασίας).

Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε ποιος θα εκδηλώσει συμπεριφορά εκφοβισμού και ποιος θα είναι ο στόχος.

Ποια είναι τα παραδείγματα εκφοβισμού;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – Mobbing

Ενώ ο εκφοβισμός είναι μια μορφή επιθετικότητας, οι ενέργειες μπορούν να είναι τόσο προφανείς όσο και λεπτές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ακόλουθα δεν είναι ένας κατάλογος ελέγχου, ούτε αναφέρονται όλες οι μορφές εκφοβισμού. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει ορισμένους τρόπους που μπορεί να συμβεί εκφοβισμός σε έναν εργασιακό χώρο.

Παραδείγματα εργασιακού εκφοβισμού:

• Αποκλείοντας ή απομονώνοντας κάποιον κοινωνικά.

• Εκφοβισμός ενός ατόμου.

• Υπονόμευση ή σκόπιμη παρεμπόδιση της εργασίας ενός ατόμου.

• Η σωματική κακοποίηση ή η απειλή κατάχρησης.

• Αφαίρεση τομέων ευθυνών χωρίς αιτία.

• Συνεχώς μεταβαλλόμενες οδηγίες εργασίας.

• Καθιέρωση αδύνατων προθεσμιών που θα προκαλέσουν την αποτυχία του ατόμου.

• Αποκλείοντας τις απαραίτητες πληροφορίες ή δίνοντας σκόπιμα τις λανθασμένες πληροφορίες.

• Κάνοντας αστεία που είναι «προφανώς προσβλητικά» προφορικά ή με email.

• Επηρεάζοντας την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου, κατασκοπεύοντας ή παρακολουθώντας.

• Ανάθεση παράλογων καθηκόντων ή φόρτου εργασίας δυσμενών για ένα άτομο (με τρόπο που δημιουργεί περιττή πίεση).

• Δημιουργώντας ένα αίσθημα αναποτελεσματικότητας.

• Κρίση ενός ατόμου επίμονα ή συνεχώς.

• Αδικαιολόγητη τιμωρία.

• Αποκλεισμός από την επιλογή για εκπαίδευση, άδεια ή προαγωγή.

• Παραβίαση προσωπικών αντικειμένων ή εξοπλισμού εργασίας ενός ατόμου.

Πώς μπορεί ο εκφοβισμός να επηρεάσει ένα άτομο;

Οι άνθρωποι που είναι οι στόχοι του εκφοβισμού μπορεί να έχουν μια σειρά επιπτώσεων. Αυτές οι αντιδράσεις περιλαμβάνουν:

• Σοκ.

• Θυμός.

• Αίσθημα απογοήτευσης ή / και ανικανότητας.

• Αυξημένη αίσθηση ευπάθειας.

• Απώλεια εμπιστοσύνης.

• Φυσικά συμπτώματα όπως:

– Αδυναμία ύπνου.

– Απώλεια της όρεξης.

• Ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως:

– Πόνος στο στομάχι.

– Πονοκέφαλοι.

– Πανικός ή άγχος, ειδικά για τη μετάβαση στην εργασία.

• Οικογενειακή ένταση και άγχος.

• Αδυναμία συγκέντρωσης.

• Χαμηλό ηθικό και παραγωγικότητα.

Πώς μπορεί ο εκφοβισμός να επηρεάσει στον χώρο εργασίας;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – Mobbing

Ο εκφοβισμός επηρεάζει τη συνολική “υγεία” ενός οργανισμού. Ένας “ανθυγιεινός” χώρος εργασίας μπορεί να έχει πολλά αποτελέσματα. Γενικά, αυτά περιλαμβάνουν:

• Αυξημένη απουσία.

• Αυξημένη πίεση.

• Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων / συμβάντων.

• Μειωμένη παραγωγικότητα και κίνητρα.

• Μειωμένο ηθικό.

• Μειωμένη εταιρική εικόνα και εμπιστοσύνη των πελατών.

• Κακή εξυπηρέτηση πελατών.

Πηγή: feeltheflow.gr