Τι είναι αυτό που ορίζει τον “καλό εργοδότη”;

Πολλές έρευνες θα σας πουν ποιες είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ποιες απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Αλλά για όσους αναζητούν εργασία δεν μετράει μόνο το μέγεθος μιας επιχείρησης. Οι “καλύτεροι” εργοδότες είναι αυτοί που δίνουν στους εργαζόμενους αυτό που ζητάνε.
Οι περισσότεροι εργοδότες θα ήθελαν να αποτελούν πόλο έλξης για υποψήφιους εργαζόμενους. Ποια είναι όμως εκείνα τα στοιχεία του εργοδότη που διαμορφώνουν τα κίνητρα για τις επιλογές των υποψηφίων; Τι είναι αυτό που καθιστά έναν εργοδότη ελκυστικό;

Το 2015, το Cedefop – το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης – δημοσίευσε την πανευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας (ESJ). Στα πλαίσια της έρευνας, η οποία εστίαζε στο πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, 49.000 ενήλικες εργαζόμενοι και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ερωτήθηκαν από το Cedefop για το ποιοι παράγοντες επηρέασαν την απόφασή τους να αποδεχτούν την τρέχουσα θέση εργασίας τους.

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι, πράγματι, δεν έθεταν ως πρώτη προτεραιότητα την εύρεση μιας θέσης που να αντιστοιχεί στις δεξιότητές τους. Αντίθετα, θεωρούσαν ως ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα το να είναι η φύση της εργασίας ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική, και αμέσως μετά το αίσθημα ασφάλειας στην εργασία και την καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σαφώς και θα ήταν καλό για τους εργοδότες να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις όχι μόνο να διαφημίζουν τις θέσεις εργασίας τους αλλά και να ενημερώνουν τους αιτούντες για το πώς αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα των εν λόγω κινήτρων και πώς μπορούν να τα παρέχουν.

Η Universum, η ειδική στο Employer branding (Προώθηση της φήμης μιας επιχείρησης ως δυνητικού εργοδότη) επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα της “ελκυστικότητας” στην ετήσια Έρευνα Ταλέντων, στην οποία φέτος μετείχαν 198.500 φοιτητές από τμήματα Επιχειρηματικών Σπουδών και Μηχανικής/Τεχνολογίας Πληροφοριών, από τις 12 μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Google – παγκοσμίως γνωστή για την εργασιακή της κουλτούρα που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και παρέχει πολλά “προνόμια”- ήταν στην κορυφή της λίστας Universum με τους εργοδότες που προτιμούν οι φοιτητές των τμημάτων Επιχειρηματικών Σπουδών και των τμημάτων Μηχανικής/Τεχνολογίας Πληροφοριών. Η μόνη άλλη επιχείρηση που εμφανίζεται και στις δύο λίστες είναι ένας άλλος τεχνολογικός κολοσσός, η Microsoft, η οποία έλαβε τη δεύτερη θέση από τους φοιτητές τμημάτων Μηχανικής/Τεχνολογίας Πληροφοριών και την τρίτη από τους φοιτητές τμημάτων Επιχειρηματικών Σπουδών.

Αμφότερες οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται φέτος και στην κορυφή της λίστας του Forbes με τις πλουσιότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως (Forbes Global 2000, στην οποία κατατάσσονται οι επιχειρήσεις βάσει των πωλήσεων, των κερδών, των παγίων και της αξίας τους στην αγορά). Επομένως, για κάποιους ίσως το μέγεθος της επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο. Πέρα από την ξεχωριστή αύρα που προσδίδει η προσθήκη ενός ηχηρού εμπορικού ονόματος στο βιογραφικό τους, για ποιους άλλους λόγους έλκονται οι φοιτητές από αυτούς τους εργοδότες;

Η έρευνα της Universum κατέδειξε ότι οι φοιτητές των τμημάτων Επιχειρηματικών Σπουδών αναζητούν υψηλές μελλοντικές απολαβές, επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη και καλές συστάσεις για το μέλλον. Οι φοιτητές των τμημάτων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Μηχανικής θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την καινοτομία, ταυτόχρονα όμως αναζητούν επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, υψηλές μελλοντικές απολαβές – και ένα δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, τα οποία αναντίρρητα παρέχει η Google.

Επομένως, τι μας δείχνουν τα αποτελέσματα των δύο αυτών μελετών; Πρώτον, είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων εργαζομένων που μετείχαν στην έρευνα του Cedefop και των φοιτητών που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας της Universum. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της Universum καταδεικνύουν ότι ορισμένοι φοιτητές θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες για τη σταδιοδρομία τους από ό,τι άλλοι, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο σκοπεύουν να εργαστούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι σαφές ότι κάθε εργοδότης πρέπει να διαμορφώνει και να προσαρμόζει τη φήμη της επιχείρησής του ως δυνητικού εργοδότη ανάλογα με το προφίλ των εργαζομένων που αναζητά. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι η Google για να προσελκύσει ταλαντούχους, ικανούς εργαζόμενους, πρέπει όμως ο κάθε εργοδότης να σκεφτεί πώς θα αναδειχτεί και πώς θα ξεχωρίσει – δημιουργώντας ένα σωστό εργασιακό περιβάλλον και μια θετική εργασιακή κουλτούρα, επενδύοντας παράλληλα με αφοσίωση στην κατάρτιση και ανάπτυξη όλων των εργαζομένων του.