Θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Κινητικότητα προσλήψεων παρουσιάζεται στη Δημόσια Υπηρεσία παρά το γεγονός ότι είχε εξαγγελθεί παγοποίηση. Οι θέσεις εργασίας αφορούν διάφορους τομείς αν και ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσιάζει η Βουλή των αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο κενές μόνιμες θέσεις γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Στα καθήκοντα είναι μεταξύ άλλων να διεκπεραιώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Επίσης, να παρακάθεται στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και να τηρεί συνοπτικά πρακτικά των συζητήσεων που διεξάγονται σ’ αυτές. Στα καθήκοντα είναι να ελέγχει το κείμενο των νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου, κανονισμών ή εγγράφων που κατατίθενται στη Βουλή και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή/και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Για εργασία στη Βουλή υπάρχει και μια μόνιμη θέση λειτουργού Διεθνών Σχέσεων. Στα καθήκοντα είναι να προωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, την ανάπτυξη των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ευρύτερων σχέσεων της Δημοκρατίας στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Επίσης, να προωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, την εγκαθίδρυση, ανάπτυξη και προαγωγή των διμερών και πολυμερών διεθνών σχέσεων και την επικοινωνία της Βουλής των Αντιπροσώπων με ξένα κοινοβούλια και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς. Επίσης, να ασκεί καθήκοντα γραμματέα κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μία θέση θα πληρωθεί στον τομέα εκδόσεων και μία στον τομέα ερευνών και μελετών. Τα καθήκοντα στον τομέα των εκδόσεων είναι να ελέγχει το κείμενο των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής, να μεριμνά για θεώρηση από τους αγορητές των ομιλιών τους και φροντίζει για την τελική έκδοσή τους. Επίσης, να επιμελείται γλωσσικά όλων των κειμένων που εκδίδει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Μεταξύ άλλων να συμβάλλει στην πραγματοποίηση εκδόσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων που αποφασίζει η Βουλή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Για τον τομέα των ερευνών στα καθήκοντα είναι να διεξάγει έρευνες και συγκεντρώνει στοιχεία με σκοπό την ανάλυση, διαμόρφωση, διατύπωση και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με θέματα που χειρίζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων και να ετοιμάζει συναφείς εκθέσεις και μελέτες.

Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας στη δημόσια υπηρεσία στο Kariera.com.cy