Τα πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στην Κύπρο

Τα πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στην Κύπρο είναι αυτά που έχουν σχέση με τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης και γενικά ό,τι σχετίζεται με την κατηγορία ορυχεία και μεταλλεία. Οι πιο χαμηλές αμοιβές (€882 «ακάθαρτα») είναι στον τομέα της γεωργίας, της θήρας και της δασοκομίας και από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ποικιλία και χάσμα αμοιβών ανά επαγγελματική κατηγορία.


Βρες σήμερα τις κατηγορίες όλων των επαγγελματικών κλάδων στο kariera.com.cy και ανακάλυψε την ιδανική θέση εργασίας για εσένα, σε όποια κατηγορία και αν ανήκεις. Από ΛογιστέςΕλεγκτές και επαγγελματίες του marketing, έως barista, επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου και πωλητές, βρίσκουν καθημερινά την ευκαιρία για τη νέα τους καριέρα!


Η ανάλυση των στοιχείων που δημοσίευσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, δείχνει τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν στην αγορά εργασίας όσον αφορά τις αμοιβές σε ορισμένα επαγγέλματα την τελευταία δεκαετία. Το πιο ψηλά αμειβόμενο επάγγελμα στην Κύπρο, έως και το 2019 τουλάχιστο, ήταν οι υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, με τις μέσες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές να είναι €8.669. Το 2010 οι αμοιβές για το ίδιο επάγγελμα ήταν μόλις 2.798, δηλαδή πιο κάτω κατά 209% σε σχέση με το 2019. Υπάρχουν όμως και επαγγέλματα του τομέα των ορυχείων στα οποία σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση των αμοιβών. Για παράδειγμα, το 2010 ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός για άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν €11.348 και το 2019 έπεσε στις €4.881. Ψηλούς μισθούς έχει και ο τομέας της εξόρυξης μεταλλευμάτων, με τον μέσο όρο να είναι €5.609.

Άλλα επαγγέλματα

Έχει ενδιαφέρον όμως πόσα προσφέρουν ως μέση μηνιαία αμοιβή και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας. Στον τομέα της μεταποίησης, τον πιο ψηλό μέσο ακαθάριστο μισθό έχει η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων, με €4.281 και ακολουθεί η παραγωγή προϊόντων καπνού με €4.143. Στους υπόλοιπους κλάδους: βιομηχανία τροφίμων €1.406, ποτοποιϊα €2.153, παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €2.246, βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών €1.426. Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού είναι €2.815. Στον τομέα της παροχής νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων ο μέσος ακαθάριστος μισθός είναι €1.875. Στις κατηγορίες επαγγελμάτων που υπάρχουν κάτω από αυτή την ενότητα είναι: συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού €2.321, επεξεργασία λυμάτων €2.252.
Στον τομέα των κατασκευών, σύμφωνα πάντα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός είναι €1.563. Στις υποκατηγορίες, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός για κατασκευές κτιρίων είναι €1.668, έργα πολιτικού μηχανικού €1.994. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών ο μέσος ακαθάριστος μισθός είναι €1.369, στο χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών είναι €1.790, στο λιανικό εμπόριο €1.301.
Στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης, ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι €2.259. Στις υποκατηγορίες οι εργαζόμενοι στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών έχουν μισθό €1.624, στις πλωτές μεταφορές ο μέσος μισθός είναι €2.428, στις αεροπορικές μεταφορές €3.023, στην αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες €2.562.
Ο τομέας των ξενοδοχείων και υπηρεσιών εστίασης προσφέρει σχετικά χαμηλό μέσο ακαθάριστο μισθό €1.299. Για τα καταλύματα είναι €1.406 και για δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης €1.201. Στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας, ο μέσος ακαθάριστος μισθός είναι €2.651. Στις εκδοτικές δραστηριότητες €2.668, στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων €1.534, τηλεπικοινωνίες €2.793, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών €2.774, δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας €2.492.

Αμοιβές τραπεζικών, ελεγκτών

Ο μέσος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων είναι €3.425. Η μέση μηνιαία αμοιβή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και συνταξιοδοτικά ταμεία είναι €3.555. Στα ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία ο μέσος ακαθάριστος μισθός είναι €2.454 και οι μέσες αμοιβές στις δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφαλιστικές δραστηριότητες €3.581. Ο μέσος ακαθάριστος μισθός για νομικές και λογιστικές δραστηριότητες είναι €2.271, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης €2.857, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, €1.699, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη €2.807, διαφήμιση και έρευνα αγοράς €2.217, κτηνιατρικές δραστηριότητες €1.269.
Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που αφορά δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων είναι €1.716. Στις δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας ο μέσος μισθός είναι €1.435, στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους είναι €1.142.

Δημόσιος τομέας και εκπαίδευση

Στη δημόσια διοίκηση και άμυνα ο μέσος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός είναι €2.792. Στην κυβέρνηση ο μέσος μισθός είναι €2.899 και στην εκπαίδευση €1.965. Στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας ο μέσος μισθός είναι €1.748, στις δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον €1.520, στις δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος €1.226.

Διασκέδαση και ψυχαγωγία

Ο μέσος μισθός για δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση είναι €1.652, δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες €1.331, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα €1.713, δραστηριότητες οργανώσεων €1.887, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης €1.701 και άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών €1.128.