Τα επαγγέλματα με τις καλύτερες αμοιβές στην Κύπρο

Εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας αλλά και παραδοσιακά επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού κλάδου όπως είναι ο τραπεζικός, είναι αυτά που έχουν τις καλύτερες αμοιβές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις αμοιβές σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Τα επαγγέλματα με τους ψηλότερους μισθούς αφορούν υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, με μηνιαίο μέσο ακαθάριστο μισθό €7.689 ενώ ακολουθούν επαγγέλματα που σχετίζονται με την άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου με μέσες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €4.881.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της εξόρυξης μεταλλευμάτων έχουν μέσο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €4.351 και στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου €4.249. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και δραστηριοτήτων ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι €3.415, στο τομέα των ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων εκτός από τον τομέα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι €2.391. Οι μέσες μηνιαίες απολαβές για τους εργαζόμενους στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες είναι €2.240, για δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης €2.816, για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη €2.694, για διαφήμιση και έρευνα αγοράς €2.158.

Στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι €2.759, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών €2.780, στις δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες €3.153 και στις δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας €2.384. Ο μέσος μηνιαίος μισθός στον τομέα επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης είναι €1.618. Στον τομέα που σχετίζεται με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι €1.595.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός που σχετίζεται με τον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης είναι €1.251. Ο μέσος μηνιαίος μισθός για τον τομέα μεταφοράς και αποθήκευσης είναι €2.242. Για τις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών οι μέσες μηνιαίες απολαβές είναι €1.581, για τις πλωτές μεταφορές €2.473, για τις αεροπορικές μεταφορές €3.046, για την αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες είναι €2.529 και για τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες €1.408. Αντίθετα, τα επαγγέλματα με τις χαμηλότερες απολαβές αφορούν επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα όπως είναι η γεωργία. Οι μηνιαίοι μισθοί για επαγγέλματα που σχετίζονται με τη φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, είναι μόλις €824 ενώ για δασοκομία €1087. Λίγα περισσότερα €1.105 λαμβάνουν όσοι ασχολούνται με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους και κατασκευή ειδών ένδυσης.

Θεανώ Θειοπούλου

Ανακάλυψε την ιδανική θέση εργασίας στις πλέον καλά αμειβόμενες κατηγορίες στην Κύπρο, μόνο στο kariera.com.cy!