Ποιος είναι ο καλύτερα αμειβόμενος τομέας στην Κύπρο

Το 2018, στην Κύπρο  ο καλύτερα αμειβόμενος τομέας της οικονομίας είναι οι “χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες”. Για το ίδιο έτος, ο κλάδος “πληροφόρηση και επικοινωνία” ήταν ο τομέας με τις υψηλότερες αμοιβές σε 12 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και ήταν δεύτερος σε άλλα τέσσερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Τα μέσα ακαθάριστα μηνιαία κέρδη ήταν επίσης υψηλά για τις “χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες”, ο οποίος αν και ήταν ο τομέας με τις υψηλότερες πληρωμές σε μόνο τέσσερα κράτη μέλη (Γαλλία, Ουγγαρία, Μάλτα και Σουηδία), κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε δεκαέξι και τρίτη σε έξι κράτη μέλη. Ένας άλλος τομέας με υψηλά κέρδη ήταν “η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού”, ο οποίος ήταν η καλύτερη αμειβόμενη βιομηχανία σε έξι κράτη μέλη και δεύτερη υψηλότερη σε άλλα δύο.

Στο αντίθετο άκρο της κατάταξης, οι “δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων” χαρακτηρίστηκε ως η βιομηχανία με τις χαμηλότερες πληρωμές σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Σλοβενία ​​(δεύτερη χαμηλότερη) και την Κροατία (τρίτη χαμηλότερη).

Οι “διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης” κατατάσσονται ως η δεύτερη χαμηλότερη στα περισσότερα κράτη μέλη (12 από τα 27) και η χαμηλότερη συνολικά σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κροατία και Σλοβενία).

Η “εκπαίδευση” ήταν η καλύτερα αμειβόμενη οικονομική δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο και η δεύτερη καλύτερη στην Κύπρο το 2018.

Ενώ το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ο τομέας της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ήταν κατά μέσο όρο ο υψηλότερος αμειβόμενος στην Ελλάδα, κατατάχθηκε μεταξύ των τομέων με χαμηλά κέρδη στα περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

Τα κέρδη στον τομέα των  “κατασκευών” κατατάσσονται στη μέση θέση στα περισσότερα κράτη μέλη, με την υψηλότερη κατάταξη να είναι ο έκτος τομέας με τις υψηλότερες πληρωμές στην Πολωνία και ο έβδομος στην Εσθονία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία. Αντίθετα, ο τομέας των κατασκευών ήταν ο χαμηλότερα αμειβόμενος στη Μάλτα το 2018 και ήταν επίσης μεταξύ των χαμηλότερα αμειβομένων στην Κροατία και τη Ρουμανία (δεύτερη θέση) καθώς και στην Ουγγαρία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία ​​(τρίτη χαμηλότερη).

Στην Κύπρο ειδικότερα, ο καλύτερα αμειβόμενος τομέας της οικονομίας είναι οι “χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες”, ακολουθεί ο τομέας “πληροφόρηση και επικοινωνία”, η “εκπαίδευση”, οι “επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές εργασίες”, οι  “μεταφορές και αποθήκευση” και ο τομέας της “υγείας και κοινωνικής εργασίας”.