Νέες δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών

Νέα πρόταση υπέβαλε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου σειρά δράσεων για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η χρηματοδότηση θα αφορά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου απαντώντας σε ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας, σημειώνει πως στην πρόταση που υποβλήθηκε περιλαμβάνονται τρία νέα μέτρα για περαιτέρω μείωση του χάσματος των αμοιβών.

Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται είναι η διοργάνωση έκθεσης γνωριμίας μαθητών με επαγγέλματα (στα οποία παρατηρείται διαχωρισμός με βάση το φύλο), στα πρότυπα Έκθεσης Σταδιοδρομίας, η οποία θα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές (λυκείου ή/και γυμνασίου). Σκοπός της έκθεσης θα είναι η ενημέρωση των μαθητών για το περιεχόμενο της εργασίας, τις προοπτικές καριέρας, τα μέσα αναμενόμενα επίπεδα απολαβών, τις εκπαιδευτικές ή άλλες απαιτήσεις άσκησης του επαγγέλματος. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές να επιλέξουν επάγγελμα μακριά από τα στερεότυπα φύλου καθώς και η καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο. Το δεύτερο μέτρο είναι η πραγματοποίηση στοχευμένων ενημερωτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις για το Μοντέλο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Το τρίτο μέτρο θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων ειδικών εκπαιδευτικών επισκέψεων των μόνιμων λειτουργών/επιθεωρητών εργασιακών σχέσεων στο εξωτερικό για θέματα σύγκρισης και αξιολόγησης θέσεων εργασίας και για θέματα επιθεώρησης της νομοθεσίας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Υπενθυμίζεται πως την περίοδο 2010-2012 η Κύπρος συμμετέχει στο έργο δράσεων για μείωση του χάσματος αμοιβών. Όπως σημειώνει η υπουργός, η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο απαιτεί συνεχή δράση και πολλαπλές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα.

Καταλήγοντας τονίζει πως το υπουργείο έχοντας ως προτεραιότητά του τη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών μέτρων, καθώς και για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας μέσω ελέγχων. Στην Κύπρο το ποσοστό του χάσματος αμοιβών το 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ήταν 13,7% σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν 14,8%.

Ελευθερία Παϊζάνου