Μειώθηκαν οι Κύπριοι που αναζητούν εργασία εκτός

 

 

Όλο και λιγότερο Κύπριοι φεύγουν στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται η ροή μεταναστών στην εγχώρια αγορά που ζητούν δουλειά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Πάντως, μπορεί η τάση των Κυπρίων, ιδιαίτερα πριν 7-8χρόνια, να φεύγουν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους να έχει μειωθεί αισθητά από το 2012 μέχρι το 2013, αλλά το 2019 σημειώθηκε μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2018.

Η καθαρή μετανάστευση το 2019 υπολογίστηκε στις 8.797 άτομα, αφού οι εισερχόμενοι μετανάστες (στην πλειονότητά τους από τρίτες χώρες) ήταν 26.170, ενώ οι εξερχόμενοι 17.373. Από αυτούς που έφυγαν, οι 8.184 ήταν μετανάστες από τρίτες χώρες, οι 7.099 είχαν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και οι 2.090 είχαν κυπριακή. Η καθαρή μετανάστευση το 2018 υπολογίστηκε στις 8.102 άτομα, αφού οι εισερχόμενοι μετανάστες (στην πλειονότητά τους από τρίτες χώρες) ήταν 23.442, ενώ οι εξερχόμενοι 15.340. Από αυτούς που έφυγαν, οι 8.247 ήταν μετανάστες από τρίτες χώρες, οι 5.424 είχαν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και οι 1.669 κυπριακή.

Η ανάλυση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, που δημοσιεύθηκαν χθες, δείχνει ότι από το 2013 και μετά η εικόνα έχει σταδιακά αλλάξει, λόγω της βελτίωσης των οικονομικών δεικτών και της καλής πορείας επιμέρους κλάδων της οικονομίας, όπως είναι ο κατασκευαστικός τομέας και ο τουρισμός. Λόγω της οικονομικής κρίσης πριν επτά χρόνια και της ύφεσης που βίωσε ο τόπος, το ποσοστό καθαρής μετανάστευσης ήταν αρνητικό, δηλαδή έφευγαν περισσότεροι στο εξωτερικό σε σχέση με τους εισερχόμενους μετανάστες. Το 2013 το πρόσημο ήταν αρνητικό, -12.078, καθώς οι μετανάστες από την Κύπρο ήταν 25.227 και οι μετανάστες προς την Κύπρο ήταν 13.149. Η εικόνα ήταν ακόμη πιο αρνητική το 2014, με την καθαρή μετανάστευση να είναι -14.826 άτομα. Οι μετανάστες από την Κύπρο ήταν 24.038 και οι μετανάστες προς την Κύπρο 9.212. Το 2015 η μεταναστευτική κίνηση δείχνει ότι οι μετανάστες από την Κύπρο ήταν 17.183 και προς την Κύπρο 15.183. Από το 2016 και μετά, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έρχονται πολλοί περισσότεροι στην Κύπρο σε σχέση με αυτούς που φεύγουν. Το 2018, οι περισσότεροι μετανάστες που ήρθαν στην Κύπρο ήταν γυναίκες, με τον αριθμό να ανέρχεται στις 12.209 και η πλειονότητα (8.726) ήταν ηλικίας από 20 έως 44 έτη. Μέχρι 19 χρονών ήταν 1.595 άτομα και από 45 έως 64 ετών ήρθαν 1.809 γυναίκες. Ως προς τους άνδρες, από τους 11.222 οι 8.092 ήταν ηλικίας από 20 έως 44 ετών, οι 1.907 ήταν ηλικίας από 45 έως 64 ετών και μέχρι 19 ετών ήρθαν στην Κύπρο 2.654 άτομα. Από τα 65 και άνω ήρθαν ως μετανάστες 79 γυναίκες και 175 άνδρες. Από τους μετανάστες που έρχονται στην Κύπρο οι περισσότεροι, 12.190, είναι από τρίτες χώρες, ενώ από την Ευρώπη είναι 11.252.

Πάντως, πριν 40 χρόνια η μεταναστευτική κίνηση είχε μια τελείως διαφορετική εικόνα, τόσο για τους εισερχόμενους όσο και για τους εξερχόμενους μετανάστες. Το 1983 η καθαρή μετανάστευση ήταν 518 άτομα και το 1984, 155 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι 96 άτομα ήταν μετανάστες από την Κύπρο και 117 ήταν μετανάστες προς την Κύπρο.

 

Της Θεανώς Θειοπούλου